19 december 2007

Veiligheid

In de raad van december bracht ons raadslid, Joël Fasaert, de (on) veiligheid en de nood aan een tweede interventieploeg ter sprake. Dat is meer dan nodig want:

in een van de vele fabeltjeskranten waarmee wij overspoeld werden bij de verkiezingen konden wij lezen : “Een veiligheidsbeleid is meer dan alleen maar “meer blauw op straat”. Het is een integraal beleid. Daarom besteedt Gemeentebelangen veel aandacht aan buurtwerking…”.

Meer blauw op straat, daar is de meerderheid niet voor te vinden. Dat konden wij merken met onze vraag om veilige parkings voor vrachtwagens. Ook de beloofde buurtwerking kwam niet van de grond. Nu vernemen wij uit de kranten dat Stekene geen geld heeft om een tweede politie interventieploeg op de baan te sturen. Wij konden dat vernemen uit de mond van de burgemeester waar hij zegt: “Voor een zone als de onze, is dat enorm belastend (een tweede interventieploeg). We zijn te klein om ons systeem vlot draaiende te houden. Die ploeg erbij weegt echt op onze financiën, we trappen op onze adem”. (Gazet van Antwerpen 8/12/007)

Dat is tenminste klare taal, het geld is op en voor politie en misdaadbestrijding is er geen geld. Dat is goed nieuws voor dieven maar slecht nieuws voor de burgers wiens recht op bescherming in het gedrang komt. En niet alleen de burgers, maar ook de politie zegt zich niet veilig te voelen. Dat laatste is wel het toppunt, de politie die geacht wordt voor de veiligheid van de bevolking in te staan, zegt zelf zich niet veilig te voelen. Het Vlaams Belang wil tegen deze gang van zaken krachtig protesteren en wij voelen ons hierin gesteund door onder andere de burgemeester van Dendermonde. Die zegt onomwonden dat er niet bespaard mag worden op politie- personeel. Hij zegt daarover: ”Maar het staat buiten kijf dat we nooit zullen besparen op personeel om het kostenplaatje in evenwicht te houden. Onze bevolking heeft recht op alle diensten van de politie. Minder manschappen, dat betekent automatisch minder taken die je kan uitvoeren”.
Dendermonde heeft een bevolking van 43.000 inwoners. De politiezone van Sint- Gillis –Stekene telt 34.500 inwoners. In Dendermonde kost de politie 108 euro per inwoner, in Stekene 60. Dat zegt genoeg over de mentaliteit van ons gemeentebestuur. Veiligheid is geen prioriteit, de gemeente houdt zich liever bezig met prestigeprojecten waar een kleine minderheid naar vraagt. De bevraging over het cultureel centrum gaf een respons van nog geen 1%.

De bevraging over veiligheid en leefbaarheid uitgevoerd door de gemeente enkele jaren geleden gaf een respons van méér dan 85%. De bevraging liet zien wat de bevolking werkelijk wil. Meer dan 80% wil meer contact met een wijkagent, meer blauw op straat dus, maar waar zijn die agenten gebleven, die zijn weinig of niet te zien in het straatbeeld. Meer dan 57% vindt dat de buurt best kan meewerken bij de oplossing van misdrijven. Is dat geen gesneden koek voor het oprichten van Buurt Informatie Netwerken (BIN’s)? Deze BIN’s hebben hun nut bewezen in Moerbeke, na drie jaar werking daalde het aantal inbraken van 82 naar 7. Moerbeke had een criminaliteitscijfer van 12,80 in 2003 dat daalde naar 4,84 in 2005 dank zij de goede werking van de BIN’s.

In Stekene stegen de inbraken van 103 in 2002, naar 171 in 2005. Moerbeke met zijn criminaliteitsgraad van 4,84 is na Wachtebeke de veiligste gemeente. Stekene heeft een misdaadcijfer van méér dan 8, dat is bijna het dubbele van Moerbeke. Deze cijfers laten zien dat het anders en beter kan. In Dendermonde door meer politie en middelen in te zetten en in Moerbeke door het organiseren van BIN’s. Dat is één van de vele redenen waarom wij het budget en het financieel meerjarenplan afkeuren.

Geen opmerkingen: