20 juli 2006

Belgen zijn er niet

Zoals ieder jaar krijgen alle gemeenteraadsleden een uitnodiging in de bus om het “Te Deum” bij te wonen op de nationale feestdag. Dit jaar is dat niet anders, met dit verschil dat wij uitgenodigd worden op een kleine receptie aangeboden op het gemeentehuis van Stekene. Dat kleine is voor ons al meer dan genoeg. Want leert de dichter René de Clercq ons niet:

“Daar is een Belgische koning-
veel Belgische vertoning-
een Belgische vlag-
een Belgisch lied-
maar Belgen,
neen Belgen zijn er niet”

Britse filosoof Roger Scruton

Op 23 juni 2006 sprak de Britse filosoof Roger Scruton voor de Vlaams Belang Studiedienst over 'Our Moral Crisis and How to Overcome it.' De nederlandse vertaling kunt u vinden op de webstek van Gerolf Annemans, hier.

15 juli 2006

Magisch realisme

In het reklameblad Passe-Partout van 12 juli 2006 staat een advertentie van de politiezone Sint-Gillis-Waas-Stekene. De politie wenst over te gaan tot de aanwerving van een verkeersconsulent (m/v) en een gespecialiseerd consulent (financiën, logistiek, personeel) (m/v). Tot daar alles dik in orde met de politiek correcte bollenwinkel. Maar liefhebbers moeten wel solliciteren voor 15/03/2006. Hoe dat in zijn werk gaat weten wij niet: solliciteren voor 15/03/2006 op een advertentie van 12 juli 2006. Een ding is zeker: kandidaten voor de gevraagde job zullen over bovennatuurlijke gaven moeten beschikken. Hubert Lampo, de vader van het magisch realisme in Vlaanderen mag dan al dood zijn, zijn magisch realisme is in Stekene springlevend.

14 juli 2006

11 Juli viering

Ver van het officiële geleuter hebben wij gisteren met onze afdeling een eigen radicale 11 juliviering op poten gezet. De weergoden waren ons gunstig gezind en de sfeer was buitengewoon goed. Dat laatste zeker als u weet dat er op onze 11 juliviering meer volk was dan op de officiële viering ingericht door de gemeente. Er werden bloemen gelegd op de graven van Dr. Geert De Rijcker en Fons Dhollander waarbij een korte redevoering werd gegeven door de voorzitter van Dr.Geert De Rijcker Kring, Ivo de Cock. Daarna zakten wij af naar een spijshuis. Feestredenaar van dienst was Vlaams volksvertegenwoordiger Frans Wymeersch. Daarna werden de drie nationale hymnen gezongen onder begeleiding van Koen met zijn harmonica om vervolgens vergast te worden op een deugddoende maaltijd.
Een 11 juliviering die er mocht zijn en vatbaar voor herhaling.

Uitgebreid verslag met foto's hier.

06 juli 2006

11 Juli viering

Het Vlaams Belang Stekene viert in samenwerking met de Geert De Rijcker kring de Vlaamse Feestdag op maandag 10 juli om 11 uur.

Op het programma: een bloemenhulde aan het graf van Dr. Geert De Rijcker en van Fons Dhollander. Daarna is er een feestmaaltijd met feestrede door Frans Wymeersch, Vlaams volksvertegenwoordiger.

Deelname aan de feestmaaltijd kan door € 12,- over te maken op de rekening van de Dr. De Rijcker Kring : 737-0175638-14
Inlichtingen bij Ivo De Cock op tel 03 / 779 78 68

01 juli 2006

Messentrekkers

Tijdens de zeeklassen ingericht door het gemeentelijk onderwijs schijnt er een en ander misgelopen te zijn. Twee jongens die deelnamen aan deze zeeklassen hebben andere jongens bedreigd met een mes. Tot zover de feiten. Verantwoordelijk voor het gemeentelijk onderwijs is in de eerste plaats het gemeentebestuur. Eerste reactie van het gemeentebestuur: deze onverkwikkelijke zaak in de doofpot steken. Dat zal natuurlijk niet lukken, gevolg: allerlei gissingen en verhalen die de ronde doen over het gebeuren. Lichtzinnig oordeel is uit den boze, wij wachten het onderzoek af en de vragen die wij schriftelijk gesteld hebben aan het college van burgemeester en schepenen (zie verder brief).
Maar toch even dit, waar het Vlaams Belang altijd de lakse houding van het gemeentebestuur ten aanzien van de misdaad op de korrel nam werden wij stelselmatig uitgelachen en tegen gesproken door het gemeentebestuur.
De resultaten zijn er naar, het misdaadcijfer voor Stekene is bijna het dubbele van andere plattelandsgemeenten.
Vroegen wij om meer interventie mogelijkheden voor de politie, was het antwoord: wij zijn tegen een politiestaat.
Pas nadat twee politie mensen gemolesteerd werden kwam er een tweede interventiewagen.
Vroegen wij om meer toezicht, was het antwoord: wij kunnen geen politieagent plaatsen achter iedere boom.
Vroegen wij om camerabewaking, was het antwoord: wij zijn tegen de schending van de privacy.
Vroegen wij een lik op stuk beleid, kregen wij als antwoord: een goed sociaal beleid is beter dan repressief optreden.
Kortom voor politie en dringende zaken was er nooit geld, voor brood en spelen des te meer. Het gemeentebestuur moet zich in de onverkwikkelijke zaak van de zeeklassen niet beklagen: men oogst wat men gezaaid heeft.