04 april 2008

Joël Fassaert neemt ontslag uit de gemeenteraad

Ter gelegenheid van de gemeenteraad van 18 maart jongstleden kondigde Joël Fassaert zijn ontslag uit de gemeenteraad aan. Het is niet langer te combineren met zijn werk als internationaal vrachtwagen chauffeur.

De gemeenteraadsfractie neemt met spijt afscheid van hun collega. Het is jammer, niet in het minst omdat hij de enige gewone arbeider in de gemeenteraad was. Hij was ook een voorbeeldig en hardwerkend gemeenteraadslid. Wij denken aan zijn tussenkomsten in verband met parkeerproblemen voor vrachtwagen, de markering van parkeervakken te Kemzeke langs de baan Sint Niklaas - Hulst en niet in het minst zijn vele (helaas vruchteloze) tussenkomsten voor het plaatsen van bewakingscamera's in het industriepark en op de parking Tack. Hij was een voorbeeld voor de gemeenteraadsleden waarvan er verschillende geen enkel initiatief nemen en enkel naar de gemeenteraad komen om daar "ja" te knikken.

Bedankt Joël.

03 april 2008

Zorgstrategisch plan

Op de vergadering van het OCMW van 20 maart kwam Alex De Kind van het studiebureau Probis uitleg geven over het zorgstrategisch plan dat het OCMW wenst te realiseren.

Het gaat hier over de uitbouw van 34 rusthuisbedden, 6 woongelegenheden voor kortverblijf en 15 verblijfseenheden. Kort- verblijf gaat b.v. over verblijf na een opname in het ziekenhuis enz. en 15 verblijfseenheden, dat gaat over een verblijf overdag b.v. van 10 uur ‘s morgens tot 17 uur in de namiddag.

Volgens de huidige geldende VIPA (Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden) moet er 65 m² voorzien worden per rusthuisbed en voor kortverblijf, gangen en collectieve ruimten inbegrepen. Voor een verblijfseenheid wordt 20 m² gerekend. Het gaat hier over een totaaloppervlakte van 2.900 m²

Gesubsidieerd door VIPA aan 550 € (55% van de kostprijs) per m² x bouwcoëfficiënt (2008 = 1,49681) = ca 823,25 € per m². Als wij rekenen aan 50% tussenkomst van VIPA komen wij aan een bedrag op te hoesten door het OCMW van 2.900 x 823,25 = 2.387.425 euro. Waarvan 2210 m² voor rusthuisbedden x 823,25 = €1.819.382

Als dit gebouw er eenmaal staat gaat men het oud rusthuis (16 jaar) renoveren. Dat wil zeggen :men gaat de kamers aanpassen aan de nieuwe norm van 65 m². Dat betekent dat van de 100 rusthuisbedden nú ,er pakweg nog een 70 tal overblijven. In totaal blijven er dus 104 bedden over of 4 méér. Maar het kan ook zijn dat er geen enkel bed bijkomt.

De renovatie van het oud rusthuis mag 70% van de nieuwbouwwaarde kosten. Per m² betekent dat 823,25 : 100 x 70 = € 578. Kostenplaatje voor het oude (!) rusthuisgebouw met een oppervlakte van 5000 m² x € 578 = € 2.890.000

Totale kostprijs op te hoesten door het OCMW = de Gemeente € 2.890.000 + € 1.819.382 = € 4.709.382 of 189.976.000 oude Belgische Fr. voor pakweg 4 rusthuisbedden méér.
Dat voorstel kon op heel wat bijval rekenen bij de raadsleden, alleen het Vlaams Belang was tegen dat meer dan krankzinnig plan. In het OCMW zijn ze dus duidelijk de trappers kwijt geraakt. Maar dat is niet de eerste keer.

02 april 2008

Belgicistische kippen

Regimes die in het nauw gedreven worden, mobiliseren dikwijls zelfs scholieren, gepensioneerden, vrouwen en zelfs kindsoldaten. Met de belgicisten is het klaarblijkelijk nog erger gesteld: zij gooien nu ook kippen in de strijd. Klaarblijkelijk hebben ze niet meer genoeg menselijke volgelingen. Dit is geen satire, het is bloedige ernst. In Knack van 20 februari stond een vier bladzijden lang artikel, mèt foto’s, over een zekere Koen Vanmechelen, die zichzelf een kippenkunstenaar noemt. Het is al erg genoeg dat zo’n charlatans kippen als een kunstvoorwerp kunnen tentoonstellen, maar Vanmechelen heeft er ook nog een politieke bedoeling mee. “Niet de kip, maar het kruisen is wat telt,” legt hij uit. Hij beschouwt zijn Cosmopolitan Chicken Project als “een levende metafoor voor de multiculturele verdraagzaamheid”. Knack vraagt hem zelfs in alle ernst waarom hij geen communautair neutrale Belgische kip heeft gekweekt, bijvoorbeeld door een Mechelse koekoek met een Waalse haan te kruisen, maar daar had hij nooit aan gedacht. Hij beweert wel in alle ernst dat zijn kippen zelfs genetische overeenkomsten hebben met de mens.

Superieure halfbloeden Vanmechelen is een enthousiaste fan van rasvermenging, net zoals de blanke slavenhouders vroeger in Latijns-Amerika, die zwarte slavinnen misbruikten “om het ras te verbeteren.” Volgens Vanmechelen zijn kippen en mensen van gemengd ras superieur. Dat is een ronduit racistische stelling, want ze impliceert dat de anderen – de meesten van ons dus - inferieur zijn. “Vermenging maakt sterk en immuun. Diversiteit is gezond en nodig. Zowel voor kippen als voor mensen. […] Trouwens, de Vlaming heeft veel vreemde genen in zijn bloed. Hij is zeker niet raszuiver, maar zo hybride als een kip. Een echte bastaard.” Tja, zou er nog iemand geloven dat wij in rechte lijn van de Nerviërs en Eburonen afstammen? Natuurlijk zijn er de voorbije duizend jaar invloeden geweest van andere volkeren. Denk maar aan de vele Vlamingen met Franse of Spaanse voorvaderen. Maar dat waren bijna altijd Europese volkeren. Vermenging met andere rassen is er tot zeer recent vrijwel nooit geweest.

Vlamingen bespotten Natuurlijk gaat het die belgicistische kippenkweker niet om de historische waarheid of om stamboomonderzoek. Hij wil alleen de Vlamingen belachelijk maken en kleineren door hen “bastaarden” te noemen. Zou hij bijvoorbeeld hetzelfde durven zeggen over de Turken? Zij stammen af van een Aziatisch steppenvolk, dat zich heeft vermengd met de oorspronkelijke inwoners van Anatolië. Later hebben Turken uit de hogere klassen eeuwenlang kinderen verwekt bij hun Europese slavinnen en haremvrouwen. Zij zijn dus zeker ook van gemengd bloed. Maar zou Vanmaechelen luidop durven zeggen dat de Turk “zo hybride als een kip is”? Dat hij “een echte bastaard” is? Hij zou onmiddellijk wegens racisme worden aangeklaagd. En als hij echt pech heeft wordt hij zelfs vermoord door een dolgedraaide Turkse patriot. Er zijn in Turkije mensen voor veel minder doodgeschoten. Hetzelfde zou hem overkomen als hij de Marokkanen hier te lande opriep een beetje aan rasvermenging te doen door hun dochters te laten trouwen met ongelovige westerlingen, of – oh gruwel!- Afrikaanse immigranten. Dat zou ongetwijfeld eindigen met één of meerdere eremoorden.

Onbedoelde metafoor Gelukkig zijn zelfs de rechtse, nationalistische Vlamingen vredelievender en toleranter tegenover idioten en charlatans als Vanmechelen. Wij weten immers dat de goden hun getal moeten hebben. En dat sommige mensen het ook niet kunnen helpen dat ze niet meer hersenen hebben dan een kip. Het Cosmopolitan Chicken Project staat momenteel tentoongesteld in een zogenaamd museumdomein waarvan het hoofdgebouw bedekt is met een grootste Belgische vlag aller tijden. De uitbater noemt dat kippenproject “een statement tegen extreemrechts”. Op hetzelfde museumdomein werd ooit een “kunstwerk” tentoongesteld dat bestond uit het rottende kadaver van een rund. Tot de buren klacht indienden wegens stankhinder. Die enorme Belgische vlag, dat was nog tot daaraan toe. Maar de stank van verrotting was echt niet meer te harden. Is dat misschien een metafoor voor de toestand van het huidige België?

Marc Joris