15 september 2007

Te gek voor woorden

De woorden zijn niet van mij maar van OCMW voorzitter Backaert. Wat is er aan de hand? Sedert enige tijd wordt het gazon rond de OCMW gebouwen geplaagd door meikevers (het moeten altijd geen mestkevers zijn nietwaar?). Deze beestjes hebben de onhebbelijke gewoonte te paren met hun soortgenoten en de vruchten van die paring worden gedeponeerd als eitjes in de gazon van het OCMW. Uit die bevruchte eitjes komen larven (engerlingen) voort en die vreten de wortels van de gazon op, met als gevolg: kale plekken in het gazon en in het geval rond de OCMW gebouwen praktisch geen gazon.
Wat te doen? Volgens Backaert en het OCMW bestuur is kunstgras de meest duurzame oplossing. Want, zegt de voorzitter: “we hebben overal advies gevraagd maar de enige andere oplossing is het afgraven van het terrein, tot een halve meter diep, en dan terug gras inzaaien. Maar dan kunnen de meikevers nog altijd terug komen”. Volgens Backaert zijn de voorbije jaren al herhaalde pogingen ondernomen om het gazon in orde te krijgen. “Maar het grote probleem is dat openbare besturen geen insecticiden meer mogen gebruiken. Die kevers (larven bedoeld hij) vreten elk jaar het gazon kapot. Het gaat hier om onze voortuin en dat is toch een beetje het uithangbord van het OCMW. Kunstgras is uiteindelijk de goedkoopste en meest duurzame oplossing.” Die goedkope oplossing kost de Stekense belastingbetaler wel 25.000 euro. Alles behalve goedkoop als u het ons vraagt.

Zelfs de groenen vinden de kosten overdreven. Volgens de “experts van de groenen moeten de lichten na zonsondergang gedoofd worden rond het OCMW. Want door al dat licht paren de meikevers er schaamteloos op los met de gekende gevolgen.
Met dat verkwistend krijgen de groenen van ons gelijk, maar de oplossing die zij voorstellen getuigt van een groteske naïviteit. Wij van het Vlaams Belang hebben een betere oplossing en wij hebben daar geen experts voor nodig. Een goede dosis gezond boerenverstand zegt ons Kalkcyanamide te gebruiken.

Kalkcyanamide is een meststof, onkruidbestrijdingsmiddel en bodeminsecticide. Het is een milieuvriendelijke meststof met meervoudige werking, en behoort tot de in de EG toegelaten meststoffen.
Op grond van zijn bijzondere samenstelling verzorgt kalkcyanamide de planten op ideale wijze met stikstof en levert de bodem de zo waardevolle kalk.
Gelijktijdig wordt de druk van onkruiden en ziekten verminderd door de deelwerking van kalkcyanamide tegen de uit zaad opkomende één- en tweezaadlobbige onkruiden alsook tegen de met de bodem verbonden ziekten.
Bijzonder te benadrukken is, dat de fytosanitaire nevenwerking van kalkcyanamide geen schadelijke residu’s in de bodem achterlaat. De vrije cyanamide wordt volledig in ureum omgevormd en dient alzo tot voeding van de planten. Ook de nitrificatieremmer dicyaandiamide wordt langzaam tot ureum afgebroken. Dit betekend dat op het einde alle werkstoffen voor de planten als voedsel ter beschikking staan en er zich geen bodemvreemde afbraakproducten vormen.
Kalkcyanamide wordt gebruikt in februari – maart tegen 300 kg per Ha.
Kostprijs bedraagt ongeveer 0,50 euro per kg. Reken uit wat een dosis gezond verstand oplevert.
De oplossing van het OCMW bestuur om kunstgras aan te leggen getuigt van een wereld vreemde onnozelheid die inderdaad te gek is voor woorden.

01 september 2007

Islam en fundamentalisme

In progressieve kringen is het mode de dreiging van de islam weg te wuiven met een standaardantwoord: “Maar dat zijn fundamentalisten! Dat is niet de echte islam. Die is immers tolerant en vreedzaam. De fundamentalisten vormen slechts een kleine minderheid en hun misdaden kunnen niet als argument gebruikt worden tegen de gewone islam.”
Het klinkt goed, maar het is totaal foutief. Het fundamentalisme is de echte, zuivere islam. De fundamentalisten hebben geen eigen leerstelingen of geen afwijkende interpretatie van de koran. Zij onderscheiden zich niet van de gewone moslims door het geloof, maar door de werken: zij passen de principes van de koran volledig en onverkort toe.
Wie de koran ernstig neemt kan niet anders dan fundamentalist zijn. Wat wij gewone of gematigde moslims noemen zijn eigenlijk moslims die de koran slechts gedeeltelijk toepassen. Bijvoorbeeld de draconische straffen die wij typisch fundamentalistisch vinden zijn in werkelijkheid gewone islamitische straffen: geseling, steniging, het afhakken van een hand en een voet aan tegengestelde kant, de doodstraf voor afvalligheid.

De fundamentalisten hebben daar niets van uitgevonden of aan toegevoegd. Het zelfde geld voor de djihad, het vermoorden van islamcritici, de discriminatie van de vrouw: de fundamentalisten passen gewoon toe wat in de koran de hadiths en de sjaria staat. Dat is de echte, onversneden islam.

Verschenen in Nucleus van maart 1995 zes jaar voor de aanslagen in Amerika.

Marc Joris komt naar Stekene op zaterdag 15 september om 15 uur in OC “De Statie” Stadionstraat 113. Organisatie door de Dr. Geert De Rijcker Kring. Inkom gratis.