11 juli 2007

Weekendverblijven: Loze beloftes

Voor permanent bewoonde weekendverblijven beloofde minister Van Mechelen in zijn beleidsbrief 2005-2006 een uitdovend woonrecht: “ Dit uitdovend woonrecht geeft degenen die reeds enige tijd een weekendverblijf permanent bewonen, de gelegenheid om de constructie nog gedurende een overeen te komen periode te blijven bewonen. Zolang het “uitdovend plan” loopt, heeft de begunstigde het ongestoord genot over zijn constructie.” Twee jaar later ontving de redactie van” Mijn Huis Mijn Recht” volgende brief:

Met dit schrijven wil ik U op de hoogte brengen van wat men met een bouwovertreding allemaal doet. Destijds in 1991: PV opgesteld. Op 15 december 1992 gevonnist voor alles wat de 60 m² overschrijdt: tuinhuis afbreken, het gebouw moet 7,5 m van de perceelgrens ingeplant zijn, wonen mag niet omdat het weekendverblijf is, met een dwangsom van 5.000 Belgische fr. per dag. In 2005 hebben ze al de inboedel openbaar verkocht omdat ik niet afbreek en de dwangsom niet kan betalen, die nu reeds is opgelopen tot 8,5 miljoen frank. Nu gaat men mijn eigendom openbaar verkopen. Dit is onze enige eigendom en woonst. Ons weekendhuisje is ingeplant op 5 m van de perceelgrens, zodoende zou ik alles moeten afbreken. Ik zou de chalet doormidden moeten doen om op 7,5 m te komen, dus er schiet niets meer over. Opschuiven kan ik niet, mijn vrouw is 80 jaar en ik 78. Ons willen ze gewoon op straat zetten en onze eigendom afpakken en verkopen. Dit is de laatste uitspraak van de beslagrechter op 27 februari 2007. We zijn al 15 jaar aan het procederen, dan kunt u wel weten dat onze spaarcentjes op zijn. Wij zijn meer gestraft dan een moordenaar, die krijgt 30 jaar en na 10 jaar is hij vrij. Wij zijn gestraft voor ons leven. Wij leven nog erger dan destijds bij Ceauscescu of de communisten in Rusland. Dat zijn onze politiekers die de wetten maken en die ons kapot gemaakt hebben. Onze heren politiekers hebben geen medelijden. Wij hebben alles ondernomen om een uitdovend woonrecht te krijgen. Alles is ons geweigerd, aan twee bejaarde mensen die van hun 14 jaar hebben moeten werken en belastingen betaald hebben als loontrekkende en nu pakken ze die alles af. Wij hebben samen besloten dat ze ons hier buiten zullen halen tussen 4 planken, dat is nog beter dan onze laatste levensjaren in armoede te moeten doorbrengen. Een beetje menselijkheid van de overheid, dat waren zeker geen ondeugden.
Mijn Huis Mijn Recht besluit:
De Vlaamse regelgeving kan dodelijker zijn dan roken. Als minister Van Mechelen zijn inspecteur niet kan dwingen, de uitdrijving met een deurwaarder plus politie en de verkoop af te blazen, moeten de leden van de commissie Ruimtelijke Ordening van het Vlaams Parlement nu samen leggen om het weekendhuisje te kopen en een “uitdovend woonrecht” verlenen aan het oude paar. Als parlementsleden er niet in slagen een beloofde menselijke regeling decretaal te stemmen, moeten ze de gevolgen uit hun eigen zak betalen. Minder doen zou een schande zijn, ook in andere gelijkaardige gevallen.

Stekene: Van het zelfde laken een broek

Wie dacht dat het vorige geval een uitzondering is, heeft het mis.
In Stekene woont Ria in een chalet gebouwd in 1982 zonder vergunning.
In 1988 werd het paar veroordeeld om het pand af te breken. Daar werd niet op ingegaan en alles bleef zoals het was. Ondertussen is Ria 83 jaar geworden en is haar echtgenoot overleden.
Op 21 juni 2007 kreeg Ria een brief van de Vlaamse overheid waarbij ze aangemaand werd haar chalet af te breken en het terrein te herstellen in zijn oorspronkelijke staat. Indien Ria in gebreke blijft, zal men ambtshalve overgaan tot de uitvoering van het vonnis na een hypotheek gelegd te hebben op het overblijvend onroerend goed.
De Vlaamse overheid kan inderdaad uw gezondheid schaden...

10 juli 2007

Profiteren tot in de kist

De schepenen trakteren zichzelf niet alleen met een aanvullend pensioen, zij verzekeren zichzelf, op kosten van de gemeente, zoals hun aanvullend pensioen, met een ongevallenverzekering. Ook de voorzitter van het OCMW Mr. Backaert wil profiteren van deze gunst. Op de raad van het OCMW stelde hij voor, of liever, hij liet die klus klaren door de secretaris, om zichzelf te bedienen met een gratis ongevallenverzekering. Zelfs de begrafeniskosten worden met deze verzekering vergoed. Profiteren tot in de kist dus.
Ons raadslid in het OCMW, Ivo de Cock, vroeg zich luidop af waarvoor dat nodig was. Stel, zei hij, dat de voorzitter zijn benen breekt, is dat een ramp voor het OCMW? Neen want het OCMW zou daar nauwelijks hinder van ondervinden.
Maar, stelde ons raadslid voor,nu u toch goed verzekerd bent, kan u misschien eens een kijkje gaan nemen in de woning van het OCMW in de Kerkstraat. Daar woont een uitgeprocedeerde asielzoeker en die moet hoe dan ook uit de woning.
Wedden dat hij daar geen tijd voor heeft?

04 juli 2007

Naast de kwestie

Op 27 maart 2007 werd de sinds 18 jaar vermiste burgemeesterstoel teruggevonden voor de woning John Buyse, voorzitter van de heemkundige kring d'Euzie. Dit waardevol stuk dateert van 1884 en werd na de gemeenteraadsverkiezingen van 1988 gestolen uit het gemeentehuis.
Sommigen binnen het schepencollege zouden zich laten ontvallen hebben dat het om een "Uilenspiegelstreek" ging. Reden voor ons gemeenteraadslid Koen De Cock om onderstaande vraag te stellen.

Geachte Heer Burgemeester, Schepenen,

In verband met de "teruggevonden" burgemeesterstoel wens ik de vraag te stellen wat de de opinie is van het college in verband met de ontvreemding van dit meubel.

Veroordeelt het college deze diefstal met inbraak of vindt het college het eerder een "Uilenspiegelstreek".

Hoogachtend,
Koen De Cock

Hier het antwoord van het college.

02 juli 2007

Overval

Ons gemeenteraadslid, Joël Fassaert, deed tijdens de gemeenteraad van juni zijn beklag over de onveiligheid waarmee vrachtwagen bestuurders meer en meer af te rekenen krijgen. Hij was dermate boos dat hij zijn ongenoegen wereldkundig maakte via een schrijven dat verspreid werd onder de gemeenteraadsleden en het aanwezige publiek. Maar laten wij Joël zelf aan het woord via zijn brief:

“Geachte Mevrouwen en Heren,

Vorige week stond er in de krant dat er in de Voorthoek dieselolie werd gestolen uit een vrachtwagen en dat de bestuurder van deze vrachtwagen dit rond 22.00 uur ontdekte. Hier volgt wat er eigenlijk is gebeurd!!!
Rond 21.40 uur was ik in de ambachtelijke zone Stekene mijn vrachtwagen aan het loskoppelen van de aanhangwagen ,toen er een auto met Poolse nummerplaat voorbij-
reed. Toen ik van mijn vrachtwagen afstapte,stonden twee Poolse mannen reeds naast mijn wagen.
De één had een lege plastic jerrycan bij zich en in de andere hand een plastic darm. Deze sprak me aan en zei: ”Chauffeur mazout,mazout”.
Toen ik de weg wilde uitleggen naar het dichtstbijzijnde benzinestation, greep de andere me bij de keel en scheurde het hemd dat ik droeg helemaal kapot en alsof dat nog niet genoeg was,heeft hij me ook een steek met een houtbeitel in mijn rechterzijde gegeven.
Gelukkig is dit door mijn snelle reactie bij een schaafwond gebleven.
Toen de twee heren merkten dat er tegenstand kwam, hebben ze het hazenpad gekozen.
Is dit voorval dan niet weer een duidelijk bewijs dat ook in ons normaal rustig dorp de misdaad moet aangepakt worden of moet ik me de volgende maal laten vermoorden voor 30 liter dieselolie vóór er camerabewaking komt?????????
Regelmatig is er in de ambachtelijke zone vandalisme,diefstal uit vrachtwagens of zelfs hele vrachtwagens die verdwijnen.
Toch moet ik zeggen dat onze agenten snel ter plaatse waren,zeker als je weet dat slechts 4 agenten constant rondrijden (2 ploegen van 2)voor de volledige politiezone Sint-Gillis-Waas/Stekene. De gemeenten die door deze 4 dappere agenten worden beveiligd zijn: De Klinge, Meerdonk, Sint-Gillis-Waas, Sint-Pauwels, Kemzeke, Stekene, Koewacht en Klein Sinaai.
Denk aan het geval van Joe Van Holsbeek, toen zijn ook de daders( toevallig ook van Poolse afkomst) herkend door de camera’s.
Wat is uw mening: camera’s of geen camera’s?”
Getekend: Joël Fassaert
Gemeenteraadslid

Niet te pruimen

Wie de interventie van Joël niet kon pruimen was de voorzitter van de gemeenteraad, Arnoud Heyse.
Hij vond dat Joël misbruik maakte van zijn mandaad om zijn persoonlijke grieven kenbaar te maken via de gemeenteraad.
En burgemeester Stany De Rechter bezwoer dat er geen bewakingscamera’s zullen komen in de ambachtelijke zone.
Hiermede laten de heren van de meerderheid nog maar eens zien hoe er omgesprongen wordt met de veiligheid van de Stekense bevolking.
Eerst verplicht men ambachtslieden en vrachtwagenbestuurders uit te wijken naar de ambachtelijke zone en daarna weigert het gemeentebestuur te zorgen voor veiligheid. Wie dat aanklaagt in de gemeenteraad wordt verweten misbruik te maken van zijn mandaad! Ons gemeenteraadslid is trouwens niet de eerste die af te rekenen heeft met gangsters en dieven, het is een ware plaag geworden.
Bewakingscamera’s zouden niet misplaatst zijn, dat heeft men ondervonden in het Schotse stadje Edingburgh, daar daalde de misdaad met 40% nadat er bewakingscamera’s geplaatst werden. Ook dichter bij huis heeft men het nut van bewakingscamera’s ontdekt, sedert 2002 bewaken camera’s Temse 24 uur op 24. Als dat goed is voor Temse moet dat ook goed zijn voor Stekene.