10 februari 2011

Wie zal dat betalen?

De bouwwoede van het Stekense gemeentebestuur scheert hoge toppen. Zopas is men begonnen aan de uitbreiding van het OCMW. Kosten: 6,4 miljoen euro (1) voor de Stekense belastingbetaler. Daarnaast wordt dit jaar ook begonnen aan de nieuwe sporthal en het gemeenschapscentrum. Kosten: 14,6 miljoen euro. Samen is dat dus 21 miljoen.

Burgemeester De Rechter mag dan al beweren dat het gemeenschapscentrum wellicht minder zal kosten, ervaring uit het verleden doet wel wat anders vermoeden. Ten andere, het blijkt dat een geplande goederenlift, fotovoltaïsche panelen en camera- en inbraakbeveiliging nog niet in deze kosten zijn opgenomen.

Dan komen er nog uitgebreide omgevingswerken met aanleg wegen, beplanting en een fietsenstalling. Dat is gepland, maar de kosten zijn nog niet in de meerjarenplanning opgenomen.

En dan zijn we er nog niet, want de provincie vreest geluidshinder voor de omwonenden en dus werd de milieuvergunning slechts verleend met als opschortende voorwaarde dat er binnen de drie maand een studie naar de omgevingsakoestiek diende te gebeuren. Die 3 maand is nu al twee keer met drie maand uitgesteld. Vandaag hebben wij de resultaten hiervan nog niet. Uit die studie moet blijken of de nu geplande luifel (560.000 euro) voldoende is. Iets doet mij vrezen dat als dat het geval was... die studie al lang binnen zou geweest zijn.

En de gevolgen?

Vele projecten worden uitgesteld. Zowat alle wegen -en rioleringswerken worden verschoven naar 2013. De Kerkstraat, fase 2, zal moeten wachten tot 2014 (!).

En natuurlijk valt het te vrezen dat de belastingen nog maar eens zullen stijgen (zie hier en hier). Daarmee zal men natuurlijk wel wachten tot na de verkiezingen van 2012, zoals de vorige keer.


(1) Kostprijs nieuwbouw: 10.971.000 + kostprijs renovatie: 3.795.000 - aandeel hogere overheid: resp. 5.835.000 en 2.571.000. Met een wachtlijst van 600-700 man voor het rustoord hoor je ons niet zeggen dat dit niet nodig is.