22 december 2011

Definitieve (?) ramingen Sporthal en Gemeenschapscentrum

Op de gemeenteraad van 20 december 2011 wist burgemeester Stanny De Rechter te melden dat de definitieve ramingen voor de sporthal en het gemeenschapscentrum binnen zijn. De sporthal gaat net geen 5 miljoen kosten, inclusief btw en het gemeenschapscentrum net geen 7 miljoen euro. Dat zijn nu juist de bedragen die in het budget van dit jaar voorzien waren voor de bouw, zeg maar: de ruwbouw. Voor de afwerking stonden de komende jaren nog heel wat miljoenen in de meerjarenplanning voor de afwerking. Om nog te zwijgen van de extra kost voor het beperken van het omgevingslawaai.
De uitspraken van de burgemeester lijken dus ongeloofwaardig, maar wie zal hem tegenspreken? De bouw is voor na de verkiezingen en wie zal hem er over enkele jaren nog over aanspreken?