29 april 2006

Parkeerplaats voor vrachtwagens

Op de jongste gemeenteraad was er wat te doen rond het parkeerplaats voor vrachtwagens. Niet alleen de beschikbaarheid van parkeerplaats, ook over de veiligheid valt wel een en ander te zeggen.

27 april 2006

Milieubeleidsplan 2006-2010

Inzake bureaucratische spitsvondigheid kan het milieuplan 2006-2010 gelden als neusje van de zalm. Niet minder dan dertien verschillende instanties hebben hun zeg gedaan in dit wangedrocht. Ons gemeenteraadslid, Ivo de Cock, maakte er brandhout van in de raad van april. Hij vergeleek het plan met een paard dat bereden wordt met dertien ruiters, daarmee komt men niet vooruit, men belandt daar gegarandeerd mee in de gracht. Zo zijn de aanbevelingen van Animal niet mis te verstaan wat bossen betreft. Die kunnen gelijktijdige verschillende functies vervullen, economische, sociale, educatieve, wetenschappelijke, ecologische en milieubeschermende. Daarmee worden bossen zo goed als heilig verklaart. Bovendien moet er een bosbeheersplan opgesteld worden voor alle bossen die de gemeente beheert. Bos wordt hier ruim geïnterpreteerd, drie bomen volstaan daarvoor. Er zullen dus veel bomen geknuffeld moeten worden. Een stille wenk misschien om bomenknuffelaars aan te werven. In ieder geval, de plannenmakers kunnen in hun handen wrijven. Nagenoeg iedere boom moet geïnventariseerd worden en in beeld gebracht. Takken en bladeren zullen geteld worden. Wie een boom durft omhakken zonder vergunning riskeert zwaar gestraft te worden. De rechtbank van Leuven veroordeelde in 2003 iemand tot acht dagen cel en een boete van 130 euro per omgehakte boom. Vergelijk dat maar eens met de moordenaar van Mombaerts, die kwam er van af met 120 uren gemeenschapsdienst. Bij knelpunten en acties kunnen wij lezen dat er acties ondernomen moeten worden om te beletten dat er bomen gekapt worden zonder vergunning. Dat moet gebeuren door de bevolking in te lichten. Hier wordt gesuggereerd de bevolking in te schakelen om mensen die wagen een boompje om te hakken te verklikken. Wij doen aan deze praktijken niet mee, dat laten wij over aan de heer Nagels, die is niet slimmer.

25 april 2006

Geslaagde marktaktie

Afgelopen zaterdag hield het Vlaams Belang Stekene samen met Vlaams Belang Jongeren Stekene een promotieaktie tijdens de wekelijkse markt. Er werd een groot aantal folders, balpennen, stickers en snoepjes uitgedeeld. De actie werd ondersteund door een reklamewagen met 20 m² borden.

Piet Piraat kwam bij ons niet langs. Maar dat hadden wij ook niet beloofd.

13 april 2006

SP.A Scheurlijst in Stekene ?

Zonder leedvermaak en zonder er hier een roddelblad van te willen maken... Maar het schijnt dat de SP.A zijn traditionele achterban liever kwijt dan rijk is. Militanten die meer dan dan 40 jaar voor de partij in de bres stonden kunnen opkrassen.

Bron: ivodecock.blogspot.com

10 april 2006

Gemeentefinanciën

Wordt onze gemeente goed bestuurd ?

De verbouwing van het gemeentehuis kostte 2 miljoen Euro in plaats van de voorziene 1 miljoen. Hoeveel de opleg voor het cultureel centrum zal bedragen is nog niet geweten. Maar dat zou dezelfde weg opgaan.

Ons gemeenteraadslid Ivo De Cock spreekt van een "Heersende ziekte".

09 april 2006

Voorzitter ABS spreekt voor Dr. De Rijcker Kring

Op 6 april sprak dhr. Aloys Van Goethem, voorzitter van het Algemeen Boerensyndicaat Oost Vlaanderen voor de Dr. De Rijcker Kring.

Wij leerden onder andere dat de landbouw zeker niet de enige vervuiler is en dat de overheid zelf zeker geen heilige is.

Ivo De Cock behandelt het onderwerp op zijn blog. U kunt er ook de volledige tekst van de toespraak ophalen.

De website van het ABS vindt u hier.

04 april 2006

Agenda

Vergeet niet: donderdag a.s. "Is er nog toekomst voor het platteland" Om 14.30 u in het oud station.

Ook reeds te noteren : 11 Juli viering op maandag 10 Juli om 11.00 u. Feestmaal met toespraak van Vlaams volksvertegenwoordiger Frans Wymeersch.

Slapjanussen

Naar aanleiding van de affaire rond de Mohammed cartoons legde Ivo De Cock aan de gemeenteraad een motie voor ter verdediging van de vrijheid van meningsuiting en van persvrijheid.

Volgende gemeenteraadsleden hebben de motie niet ondertekend : Van Remoortel Jan, Van Nielandt François, Rollier Herman, Van Gucht Prosper, Smet Prosper, De Hooghe Adolf, Verschueren Jeanot, Backaert Dirk, Van Duyse Kris, Van Campenhout Gunter, Van Daele-Gyselinck Ann, Behiels Lisette, Schelfhout Lieven, Merckx Cyriel, De Blieck André, De Rechter Stanny, Mels Bernard en Merckx Freddy.

Lees meer op ivodecock.blogspot.com