13 juni 2011

Het gemeenschapscentrum komt er. Koste wat het kost.

Hoewel men vandaag geen idee heeft wat het zal kosten, de bouw van het gemeenschapscentrum gaat door zoals gepland. Na de studie van de omgevingsakoestiek kan men onmogelijk volhouden dat de kosten niet dramatisch zullen stijgen. Het college zoekt samen met de architect naar een oplossing. Zo luidt het antwoord op verschillende van mijn schriftelijke en mondelinge vragen. Omdat er nu al maanden onduidelijkheid bestaat over de kosten had ik verwacht dat het project minstens zou uitgesteld worden. Luidens de jongste budgetwijziging (gemeenteraad 24/05/2011) blijkt nu dat het college doorgaat alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Het gemeenschapscentrum komt er nog dit jaar. De budgetten die hiervoor worden voorzien in het budget en in de meerjarenplanning wijken geen cent af van wat in december jongstleden gebudgetteerd was. Die budgetten waren al van zeer twijfelachtig allooi, maar nu wordt het compleet belachelijk. Op de gemeenteraad noemde ik budget en meerjarenplanning dan ook vodjes papier.