28 september 2011

Blunder onthult afgevoerde plannen schepencollege

Flink wat animo op de jongste gemeenteraad (27/09/2011) toen bleek dat er door een blunder twee versies van de meerjarenplanning in omloop waren. De "verkeerde" versie vermeldde een aantal nieuwe projecten voor 2012. Deze waren wellicht gepland, maar later toch afgevoerd, allicht om budgettaire redenen. Het is niet bekend of en wanneer deze projecten nog uitgevoerd zullen worden. Ze komen alleszins niet (meer) voor in de planning tot 2015.

Hierop zal de bevolking dus nog enige jaren moeten wachten:
  • Verlichting fietspad spoorzate, laatste traject te Kemzeke.
  • Puntverlichting aan kruispunten fietspad spoorzate.
  • Aankoop autopomp brandweer.
  • Vernieuwen verlichting sportzaal Kemzeke.
  • Aanleg beachvolleybal terreinen.
  • Speelbos.

21 september 2011

Kosten Gemeenschapscentrum en Sporthal: 16 miljoen euro (Officieel)

De kosten voor het nieuwe gemeenschapscentrum en de sporthal lopen op tot boven de 16 miljoen euro, zo blijkt uit de budgetwijziging die op de komende gemeenteraad (27/09/2011) voorligt. De stijging van 1,5 miljoen euro komt volledig voor rekening van de sporthal. De kost voor het gemeenschapscentrum blijft alsnog gelijk. Deze kostprijs heb ik reeds eerder ronduit belachelijk genoemd. Er moeten immers zware aanpassingen gebeuren aan het ontwerp omdat het huidige ontwerp niet voldoet aan de gestelde geluidsnormen. Het college zal dus nogmaals de gemeenteraad met een kluitje in het riet sturen en meedelen dat men het aan het bekijken is. Bij een vorige gelegenheid heb ik het budget en het meerjarenplan vodjes papier genoemd. En dat is wat het is.

Hieronder een grafiekje met de evolutie van de kosten voor de sporthal en het gemeenschapscentrum per budgetronde. Dit zijn de officiële cijfers zoals het college die aan de gemeenteraad voorlegt.

20 september 2011

Nieuwe snelheidsinformatieborden

Op de jongste gemeenteraad (23/08/2011) werd beslist om twee snelheidsinformatieborden aan te schaffen. Geraamde kostprijs: € 9.400,-. Nu, wij zijn er zeker niet tegen om de automobilisten te informeren over hun snelheid en hen aan te zetten hun snelheid te matigen. Alleen blijkt het ook zo te zijn dat deze borden sommigen juist aanzet om hard te rijden. Men filmt of fotografeert het gebeuren om hun vriendjes te tonen hoe hard zij wel kunnen rijden.

Vandaar mijn vraag aan schepen Mevrouw Ingeborg Temmerman welke maatregelen hiertegen zouden kunnen worden getroffen.

De schepen antwoordde dat hier niets tegen ondernomen kan worden omdat men zulk een gedrag toch niet kan beïnvloeden.

Goed... Maar wacht eens even.... Als men het gedrag toch niet kan beïnvloeden... Waarom koopt men dan die informatieborden?