31 december 2012

De beste wensen voor 2013!

Voor 2013 ...

Willen wij u,
een veilig en hoopvol jaar toewensen,
dat de oude waarden, die ons dierbaar waren,
in 't nieuwe jaar, hun glans bewaren.

30 oktober 2012

Burgemeester maakt zich sterk voor de weekendverblijven

"Als u ons op zondag 14 oktober sterk maakt, kunnen wij ons sterk maken voor u" zo schreef burgemeester De Rechter aan de bewoners van weekendverblijven.

Nu, laat het duidelijk zijn: onze partij zal de laatste zijn om een heksenjacht tegen de permanente bewoners te ontketenen. Wij hebben altijd gepleit voor een menselijke oplossing voor dit probleem.

Maar wat de burgemeester hier schrijft vind ik toch wel bijzonder straf. Jarenlang durven de angsthazen geen beslissingen nemen en duwt men het dossier richting de provincie. En nu laat de burgemeester uitschijnen dat men het eens gauw gaat oplossen.

Op de jongste gemeenteraad (23/10/2012) vroeg ik dan ook of er wat gewijzigd is aan het beleid. Dat is dus niet het geval. "Propaganda" gaf burgemeester De Rechter toe en hij lichtte de te volgen weg nog eens toe.

Dit neemt niet weg dat dit een wrang gevoel nalaat. Het feit dat deze brief slechts enkele dagen voor de verkiezingen verstuurd werd doet vermoeden dat men ervoor vreesde andere potentiƫle kiezers voor het hoofd te stoten.
De bewuste brief: hier

29 oktober 2012

Wij doen verder!

De verkiezingen mogen dan al niet verlopen zijn zoals gehoopt, wij behaalden nog steeds 11% van de stemmen en 2 zetels in de gemeenteraad. Wij laten onze kiezers niet in de steek en wij zullen ons blijven inzetten voor Stekene. Meewerkend als het kan, kritisch als het moet.

Uw raadsleden,

Rudi De Boever
Koen De Cock

05 oktober 2012

Gemeenterekening opgesmukt

De rekening van de gemeente werd kunstmatig opgesmukt door kosten voor het OCMW door te schuiven naar de volgende jaren. Eerder schreef ik reeds dat de rekeningen van Gemeente en OCMW niet overeen komen. Volgens burgemeester Stany De Rechter is dit de normale gang van zaken. Er wordt een raming gemaakt van de kosten, het bedrag wordt getransfereerd. Als men dan de rekening maakt en men stelt een overschot of een tekort vast, dan wordt daar rekening mee gehouden bij het budget voor het volgende jaar.

Nu, ik kan er wel mee akkoord gaan dat men dit zo regelt. Gemiddeld gaat de rekening dan wel kloppen. Ten minste, als men het elk jaar op dezelfde manier doet. Maar natuurlijk.... zijn er af en toe verkiezingen. En dan wil men al eens wat beter uit de hoek komen.

Blijkbaar schat men dus de kosten voor het OCMW lager in. Het OCMW heeft het jaar nadien wel minder marge, maar de rekening van de gemeente ziet er wel wat beter uit.

In 2010 was had men al minder overschot dan de jaren ervoor. In 2011 was er zelfs een tekort. Dat tekort zou men moeten wegwerken door meer te budgetteren in 2012. Dat doet men dus niet. Het budget van dit jaar voorziet € 1.730.000,-. Dat is minder dan er in 2011 nodig was. En dat terwijl het OCMW volop aan het bouwen is. Voor 2013 voorziet de meerjarenplanning ongeveer evenveel als 2011.

In verband met de meerjarenplanning heb ik reeds meermaals van een vodje papier gesproken (hier en hier). Dit is echter geen vodje papier: het is een opsmuk- operatie. De vraag is nu: waar zitten er nog dergelijke gevallen?

De gevolgen? Die zullen we zien bij het budget 2013. Dat is dus na de verkiezingen.

Vervolg...

30 september 2012

Toename gemeentelijke bijdrage OCMW (vervolg)

Naar aanleiding van de uitspraken van OCMW voorzitter Backaert over de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW ben ik wat dieper in de cijfers gedoken. En wat stel ik vast? De rekeningen van gemeente en OCMW komen niet overeen. Hieronder de cijfers volgens de respectievelijke rekeningen.

Volgens Rekening Gemeente                           
Jaar    OCMW Toelage     Toename 
2006    € 1.375.000,00            
2007    € 1.425.000,00     3,6%    
2008    € 1.490.000,00     4,6%   
2009    € 1.610.000,00     8,1%   
2010    € 1.630.000,00     1,2%   
2011    € 1.715.000,00     5,2%   Volgens Rekening OCMW           
Jaar    OCMW Toelage     Toename

2006    € 1.363.957,00
2007    € 1.409.447,00     3,3%
2008    € 1.286.640,00    -8,7%
2009    € 1.343.893,00     4,4%
2010    € 1.486.664,00    10,6%
2011    € 1.766.349,00    18,8%


De gemeente neemt het bedrag dat in de begroting opgenomen was. Het OCMW maakt zijn rekening op past het bedrag aan aan de werkelijke situatie. Bij navraag blijkt dat het gebudgetteerde bedrag effectief van gemeente naar OCMW gaat. Bij het opstellen van het volgende budget wordt rekening gehouden met eventuele tekorten of overschotten en bepaalt het budget voor het volgende jaar.

Ook bij deze cijfers blijft de vraag: Hoe past OCMW voorzitter Backaert deze cijfers in de 2% toename die voorzien was in de meerjarenplanning? Bij het zien van die 18,8% toename vorig jaar zou je voorwaar beginnen denken dat hij zich een tiental vergiste en binnen de 20% bedoelde.