08 maart 2008

Van wijzen....

Dat Rollier regelmatig vervalt in de rol van oppositie werd nog maar eens bewezen tijdens de raad van februari. Daar kwamen de verslagen van de adviesraden (sovjets in het Russisch) ter sprake. Omdat het bijna ondoenlijk is deze verslagen aan alle raadsleden te bezorgen, wegens te omvangrijk,werd door voorzitter Heyse voorgesteld om een minder papierverslindende oplossing te zoeken. Rollier, juichte dat voorstel toe met de denigrerende opmerking aan het adres van Heyse : “Ik had van uw zijde geen wijze raad verwacht”. Voor een goed begrip: Rollier maakt deel uit van de meerderheid. Wat kunnen de leden van de meerderheid toch lief zijn voor elkaar nietwaar?

Burgemeester De Rechter ging akkoord dat er wat aan die papieroverlast gedaan moest worden. Waarop onze fractievoorzitter, Rudi De Boever, reageerde met de opmerking dat het Vlaams Belang al meer dan een jaar vragende partij is voor een digitale versie. En niet alleen over een digitale versie van allerlei verslagen maar ook aan de papierberg op zich. Daar is het Vlaams Belang reeds meer dan 10 (tien) jaar vragende partij. Als de meerderheid nu plots het licht ziet , komt dat rijkelijk laat. Wij vragen ons af wat de meerderheid nu gaat doen aan die papierberg aangezien zij zelf verantwoordelijk is voor deze gang van zaken. Wij houden de lezer op de hoogte.

.... en zotten

Om het Vlaams Belang te bestrijden heeft een zelfbenoemde kunstenaar, Koen Vanmechelen, het Cosmopolitan Chicken Project opgezet. Voor de gelegenheid heeft hij onderdak gevonden bij Geert Verbeke in diens voormalige kippenkwekerij waarvan het dak bedekt is met een grote Belgische vlag. Verbeke Foundation heet het museumdomein en is gelegen tegen de expresweg in Kemzeke. Het domein heeft meer weg van een stortplaats met inclusief rottende kadavers en beschilderde maden. Dat mag allemaal de pret niet bederven als het maar in het teken staat van de bestrijding van “extreem
rechts”. Zelfs grove bouwovertredingen worden met de mantel van de multiculturele verdraagzaamheid bedekt. In Knack van 27 februari 2008 komt de kolderschrijver, Koen Meulenaere, tot het besluit dat die vent zot is. Hij bedoelt hier Vanmechelen. Als die kunstenaar zot is, hoe moet het dan gesteld zijn met dat museumproject? Hoe dan ook, Verbeke heeft het vermogen van alles om zeep te helpen waar hij zijn handen naar uitsteekt. Zo runde hij een kippenkwekerij en een vervoermaatschappij, beide ondernemingen draaiden op niets uit. Met dergelijke verdedigers gaat BelgiĆ« gegarandeerd in de kortste keren om zeep en gaat Vlaanderen een rooskleurige toekomst tegemoet.

Plastiek

In de raad van februari werd besloten het maaien en onderhoud van het gazon uit te besteden. “Plastiek”, riep Rollier, die weer vergeten was dat hij deel uitmaakt van de meerderheid. Hij doelde hiermee op het aangelegde kunstgazon voor het rusthuis van het OCMW. De meeste raadsleden zaten zich te verkneukelen. Met de aanleg van dat kunstgazon heeft Backaert een kemel van formaat geschoten. Die kemel is dan wel geveld, maar zal Backaert niettemin achtervolgen tot in lengte van jaren. Het mooie is dat zelfs zijn coalitievrienden dat onder zijn neus wrijven. Want van uw vrienden moet ge het hebben nietwaar? Backaert lachte dan ook groen. Ook bij de bespreking over de gemeenteleningen werd het schepencollege nog maar eens onder vuur genomen door Rollier. Opposant Rollier verweet het schepencollege uitbestede werken niet op te volgen. Als voorbeeld haalde hij de gebrekkige werking van de centrale verwarming aan in het gemeentehuis. Stany de Rechter beloofde beterschap, maar dat doet hij altijd in de wetenschap: veel beloven en weinig geven doet de zotten in vreugde leven. Het onderhoud van de groenzones wordt traditioneel uitbesteed aan instellingen die gehandicapten aan het werk stellen. “Waarom geen werklieden aanwerven?”, was de vraag van Marc Fruytier. Op die manier worden mensen van ter plaatse aan het werk gezet. Stany argumenteerde dat ook bij deze uitbesteding het om mensen gaat uit de
regio. Eigen volk eerst dus, is dat niet vloeken in de kerk van de multiculturele samenleving Stany ?