30 september 2012

Toename gemeentelijke bijdrage OCMW (vervolg)

Naar aanleiding van de uitspraken van OCMW voorzitter Backaert over de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW ben ik wat dieper in de cijfers gedoken. En wat stel ik vast? De rekeningen van gemeente en OCMW komen niet overeen. Hieronder de cijfers volgens de respectievelijke rekeningen.

Volgens Rekening Gemeente                           
Jaar    OCMW Toelage     Toename 
2006    € 1.375.000,00            
2007    € 1.425.000,00     3,6%    
2008    € 1.490.000,00     4,6%   
2009    € 1.610.000,00     8,1%   
2010    € 1.630.000,00     1,2%   
2011    € 1.715.000,00     5,2%   Volgens Rekening OCMW           
Jaar    OCMW Toelage     Toename

2006    € 1.363.957,00
2007    € 1.409.447,00     3,3%
2008    € 1.286.640,00    -8,7%
2009    € 1.343.893,00     4,4%
2010    € 1.486.664,00    10,6%
2011    € 1.766.349,00    18,8%


De gemeente neemt het bedrag dat in de begroting opgenomen was. Het OCMW maakt zijn rekening op past het bedrag aan aan de werkelijke situatie. Bij navraag blijkt dat het gebudgetteerde bedrag effectief van gemeente naar OCMW gaat. Bij het opstellen van het volgende budget wordt rekening gehouden met eventuele tekorten of overschotten en bepaalt het budget voor het volgende jaar.

Ook bij deze cijfers blijft de vraag: Hoe past OCMW voorzitter Backaert deze cijfers in de 2% toename die voorzien was in de meerjarenplanning? Bij het zien van die 18,8% toename vorig jaar zou je voorwaar beginnen denken dat hij zich een tiental vergiste en binnen de 20% bedoelde.