26 mei 2007

Aanvullende wedde voor gepensioneerde schepenen

Zoals tijdens de vorige legislatuur krijgen de gepensioneerde schepenen ook deze keer een aanvullende wedde om het verlies van hun pensioen te compenseren. Het gaat om de schepenen Frans Windey (GeBe), Maria Dhollander (GeBe) en André De Blieck (CD&V).

De normale schepenwedde voor gemeenten zoals Stekene (15001 tot 20000 inwoners) bedraagt momenteel € 2750,02 per maand.

15 mei 2007

Politievakbond protesteert

Deze morgen werd door de politievakbond gedurende één uur actie gevoerd voor het politiecommissariaat te Sint-Gillis.

Reden voor deze actie het niet permanent aanwezig zijn van een tweede interventieploeg gedurende de weekends en de nacht. Daardoor komt de veiligheid van de politie in het gedrang.

Enkele jaren geleden werden twee politieagenten zodanig toegetakeld dat zij opgenomen dienden te worden in het hospitaal. Er werd toen door de burgemeester De rechter beloofd dat er een tweede interventieploeg zou komen. Nu blijkt dat er van deze belofte niets in huis gekomen is.

Feit is dat er aan politiewerking in Stekene veel minder uitgegeven wordt dan het gemiddelde in Vlaanderen en dat de misdaad veel hoger ligt, als plattelandsgemeente, dan het gemiddelde. Zie daarvoor mijn tussenkomsten uit het verleden.

De vakbond klaagt bovendien de slechte werksfeer aan en dat zou de schuld zijn van politiecommissaris Luc De Witte.

Geen geld voor veiligheid

De gemeentelijke bijdrage voor de politiezone blijft zo goed als ongewijzigd. Dat kunnen wij lezen in de begroting voor 2007. Dat betekend dat er geen agenten bijkomen. Het huidige bestuur is anders gul met het aanwerven van personeel.

In Vlaanderen stijgt de loonkost voor het gemeentepersoneel met gemiddeld 4,9 %. In Stekene is dat 8,2 %.

Vergelijkt men de cijfers per inwoner komen wij aan het zelfde resultaat. Waar er gemiddeld in Vlaanderen 111 euro gespendeerd wordt aan de politie per inwoner is dat voor Stekene 60 euro.

Er moeten meer inspanningen geleverd worden om de misdaad te bestrijden in Stekene.
Want het gemiddelde misdaadcijfers voor het platteland is 3,9 voor Stekene is dat 6,2.

In Moerbeke bedraagt het misdaadcijfer 3,6.

Er moet duidelijk meer blauw op straat komen. De burgemeester pruttelde wat tegen in de raad van december en trok onze cijfers in twijfel. Maar de cijfers zijn wat ze zijn:

De personeelskosten bedroegen, volgens de gemeenterekening van 2005, 4.271.712 euro.

Voor de begroting van 2007 wordt 5.290.860 euro in het vooruitzicht gesteld. Dat is een méérkost van 1.019.148 euro of meer dan 41 miljoen in oude franken. Maar voor meer veiligheid en politie is er geen geld.