29 mei 2010

Pijnlijk ontwaken in de 21ste eeuw

Vandaag de dag krioelt het internet van filmpjes en geluidsbestanden, opgenomen met behulp van een of ander mobiel toestelletje dat steeds meer mensen steeds vaker op zak hebben.

Gewone gsm's - laat staan geavanceerde - hebben steeds vaker opnamefuncties. Ikzelf heb een gedateerde - zeg gerust voorhistorische - MP3 speler waarmee zonder probleem een hele gemeenteraad kan opgenomen worden.

Dat dit voor sommige mensen een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is, de "privacy", zal wel. Voor deze mensen is het misschien jammer, maar de draai van de wereld hou je niet tegen.

Er is wel wat te zeggen over de bescherming van ieders privéleven. Het zou niet netjes zijn om bijvoorbeeld bij iemand een uitspraak uit te lokken en de opname hiervan volledig uit de context gerukt te publiceren. Dit gebeurt helaas maar al te vaak, maar zelf zou ik dit niet doen.

De gemeenteraad echter, is een publiek forum. Wat hier besproken wordt, wordt geacht van belang te zijn voor de gemeenschap. Als iemand van dit forum gebruik maakt om zich onsterfelijk belachelijk te maken, dan is dat zijn zaak, maar hij moet de dag van vandaag niet verschieten dat zijn "tussenkomst" opgenomen werd en verspreid wordt op andere fora.

Voor sommigen is het allicht een pijnlijk ontwaken uit hun eenvoudig leventje. Niet teveel publieke belangstelling in de raadzaal, de pers die af en toe een braaf artikeltje schrijft.... Het steekt dus niet al te nauw wat er gezegd wordt... Dat is dus verleden tijd.

Of de raadsleden nu niet meer in debat zullen durven treden? Kom nu. De meerderheid van de raadsleden zegt amper iets, laat staan dat zij inhoudelijk tussenkomen. En waarom zouden de overige raadsleden zich nu inhouden? Misschien wel in tegendeel. Kijk naar het parlement. Hoe staan ze daar te springen om op TV te komen?

Het zal wel de kwaliteit van het debat ten goede komen. De raadsleden worden aangezet tot een betere dossierkennis. Men zal ook twee keer nadenken voor men een onnozele tussenkomst doet.

Gaat men het maken van opnames verbieden? Ik hoop van niet. Waarom is de gemeenteraad publiek? Welnu, om dezelfde redenen moeten opnames kunnen.

Men moet ook het belang van deze opnames niet overdrijven. Het bestand is bedolven onder een massa van andere mediabestanden. Het bestand is tot op heden niet meer dan 43 keer opgevraagd. Dat is 3 dagen sinds publicatie waaronder een zaterdag. De betrokkenen, de gemeenteraadsleden en hun gevolg zijn daarbij. Men kan dit bezwaarlijk een volkstoeloop noemen.

Als op de gemeenteraad een verbod ter stemming komt, dan zal ik tegen stemmen. Ik zal ook de mogelijkheid onderzoeken om het besluit aan te vechten.

26 mei 2010

"Het Vlaams Belang krijgt kraaknette borden"

Het was al een tijdje geleden dat er nog eens goed gelachen werd op de gemeenteraad, maar gisteren (25/05/2010) was het dus zover.

Wij vroegen ons reeds af hoe het kwam dat de SP.A plakploeg nog niet al te actief was geweest. Vandaag weten wij dus waarom. De borden staan van rechts (!) naar links genummerd. Zoals in China, dixit Christophe Creve (SP.A). Allicht kunnen de militanten hierdoor het juiste nummer niet vinden. Of zijn ze misschien een beetje vies van vuile aanplakborden? In ieder geval krijgen het Vlaams Belang en de CD&V wel propere borden.

Als Vlaams Belang kunnen wij Christophe wat dat betreft wel gerust stellen: Op eenvoudige aanvraag sturen wij onze plakploeg langs. Zij zijn er helemaal niet vies van en zij zullen er direct een propere affiche ophangen. Zonder dank!


17 mei 2010

Glazen Huis

Onze gemeenteraadsfractie kreeg recent nogal wat vragen in verband met de verhuur van de pastorij aan het Stekense OCMW. De omwonenden vrezen dat er een asielcentrum komt.

Onze gemeenteraadsfractie wou klaarheid scheppen door op de jongste gemeenteraad (27 april 2010) de vraag stellen naar de bedoelingen van deze huur.

Een uitstekende kans, zo dachten wij, om de bevolking correct in te lichten en eventueel gerust te stellen. Deze kans werd door het college echter grandioos gemist door het antwoord naar de besloten vergadering te verplaatsen. Dit was nergens voor nodig, men hoefde geen namen te noemen. Hierdoor kunnen onze (en andere) gemeenteraadsleden hierover amper nog iets zeggen.

U zult het dus moeten doen met wat reeds in de media verscheen.