29 mei 2010

Pijnlijk ontwaken in de 21ste eeuw

Vandaag de dag krioelt het internet van filmpjes en geluidsbestanden, opgenomen met behulp van een of ander mobiel toestelletje dat steeds meer mensen steeds vaker op zak hebben.

Gewone gsm's - laat staan geavanceerde - hebben steeds vaker opnamefuncties. Ikzelf heb een gedateerde - zeg gerust voorhistorische - MP3 speler waarmee zonder probleem een hele gemeenteraad kan opgenomen worden.

Dat dit voor sommige mensen een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is, de "privacy", zal wel. Voor deze mensen is het misschien jammer, maar de draai van de wereld hou je niet tegen.

Er is wel wat te zeggen over de bescherming van ieders privéleven. Het zou niet netjes zijn om bijvoorbeeld bij iemand een uitspraak uit te lokken en de opname hiervan volledig uit de context gerukt te publiceren. Dit gebeurt helaas maar al te vaak, maar zelf zou ik dit niet doen.

De gemeenteraad echter, is een publiek forum. Wat hier besproken wordt, wordt geacht van belang te zijn voor de gemeenschap. Als iemand van dit forum gebruik maakt om zich onsterfelijk belachelijk te maken, dan is dat zijn zaak, maar hij moet de dag van vandaag niet verschieten dat zijn "tussenkomst" opgenomen werd en verspreid wordt op andere fora.

Voor sommigen is het allicht een pijnlijk ontwaken uit hun eenvoudig leventje. Niet teveel publieke belangstelling in de raadzaal, de pers die af en toe een braaf artikeltje schrijft.... Het steekt dus niet al te nauw wat er gezegd wordt... Dat is dus verleden tijd.

Of de raadsleden nu niet meer in debat zullen durven treden? Kom nu. De meerderheid van de raadsleden zegt amper iets, laat staan dat zij inhoudelijk tussenkomen. En waarom zouden de overige raadsleden zich nu inhouden? Misschien wel in tegendeel. Kijk naar het parlement. Hoe staan ze daar te springen om op TV te komen?

Het zal wel de kwaliteit van het debat ten goede komen. De raadsleden worden aangezet tot een betere dossierkennis. Men zal ook twee keer nadenken voor men een onnozele tussenkomst doet.

Gaat men het maken van opnames verbieden? Ik hoop van niet. Waarom is de gemeenteraad publiek? Welnu, om dezelfde redenen moeten opnames kunnen.

Men moet ook het belang van deze opnames niet overdrijven. Het bestand is bedolven onder een massa van andere mediabestanden. Het bestand is tot op heden niet meer dan 43 keer opgevraagd. Dat is 3 dagen sinds publicatie waaronder een zaterdag. De betrokkenen, de gemeenteraadsleden en hun gevolg zijn daarbij. Men kan dit bezwaarlijk een volkstoeloop noemen.

Als op de gemeenteraad een verbod ter stemming komt, dan zal ik tegen stemmen. Ik zal ook de mogelijkheid onderzoeken om het besluit aan te vechten.

Geen opmerkingen: