15 oktober 2009

Gemeenschapscentrum: Mag het nog een béétje méér zijn?

In het kader van de jongste gemeentelijke budgetwijziging bleek dat het gemeenschapscentrum 1,1 miljoen euro méér ging kosten dan oorspronkelijk voorzien.

Een reden voor een schriftelijke vraag aan het College. Wat blijkt? Het zal nog een ietsje méér zijn.

De bijkomende 1,1 miljoen slaat enkel op de bijkomende werken die reeds voorzien waren bij de goedkeuring (niet door ons) op de gemeenteraad van 24 maart van dit jaar.

Op de gemeenteraad van 26 augustus jongstleden werden de omgevingswerken beslist voor een bedrag van 402.495,95 euro. Dat komt er dus nog bij. Het gaat hier enkel om de minimale aanleg rond de sporthal. Laat ons zeggen om toe te laten naar binnen te gaan.

De ruimere omgevingswerken, beplanting, bezaaiingen zullen opgenomen worden bij de ruimere omgevingsaanleg van de hele centrumzone. Daar gaat dus nog wat bijkomen...

01 oktober 2009

Gemeentefinanciën? Geen probleem, dank u.

In het kader van de nakende grote investeringen, de nieuwe sporthal en het gemeenschapscentrum, is het wellicht interessant om de evolutie van de gemeenteschuld te bekijken. Het plaatje ziet er na de jongste budgetwijziging zo uit:


De schuldenlast daalt ten opzichte van het vorige budget. Het gaat de goede kant uit. Dus... Geen probleem... ?

Merkwaardig is wel dat dit en volgend jaar 3 miljoen euro méér wordt geleend dan voor de budgetwijziging (14,9 miljoen euro). En toch is de leninglast op het einde van de legislatuur lager. Hoe kan dit?

In 2011 wordt er niet geleend, er wordt in tegendeel meer dan 1 miljoen euro terugbetaald. Van waar komt dit geld?

Wel, dat geld komt van de uitbreiding van de ambachtelijke zone, fase 3. Die is plots 2 ha groter geworden, van 5 naar 7 ha. De verkoop van die gronden gaat 2 miljoen euro bijkomend opleveren. De 40% grotere grond gaat 76% méér opbrengen. (4.625.000 i.p.v. 2.625.000 euro). Allicht gaat men ervan uit dat de crisis in 2011 opgelost zal zijn.

Komt men er zo? Wel, neen. De tweede fase van de rioleringswerken en heraanleg van de Kerkstraat wordt afgevoerd. Dat is nog eens 1,8 miljoen euro. Dit bedrag gaat natuurlijk door de volgende legislatuur opgehoest moeten worden, maar voorlopig zijn ze dus uit de cijfers.

Heeft u zich terloops afgevraagd waarom de leninglast bij het budget 2009 zoveel gedaald was? Dat was ten gevolge van het "lokaal pakt" waarbij de Vlaamse regering 1,7 miljoen euro schulden overnam. Die zijn inmiddels "gebruikt om iets mee te doen voor de bevolking".


Correctie:
Uit het antwoord van het schepencollege op een schriftelijke vraag van mij blijkt dat de totale oppervlakte 6,92 ha en de groene buffer 1,5 ha bedraagt. De totale verkoopbare oppervlakte bedraagt dus 5,42 ha. Voorheen werd de verkoopbare oppervlakte geschat op 3,5 ha. Met deze exacte cijfers is het dus zo dat 55% meer grond 76% meer inkomsten moet genereren.