11 november 2015

Nieuw LOI nog niet bezet

Op de gemeenteraad van 22/9/2015 werd door OCMW voorzitter Backaert aan de gemeenteraad meegedeeld dat er in Stekene één bijkomend LOI (Lokaal Opvang Initiatief voor asielzoekers) voorzien was voor een gezin en dat dit aan fedasil meegedeeld was. Groot was de verbijstering bij raadslid Carl Ivens (GPS (Groen)) toen hij tijdens de gemeenteraad van 27/10/2015 vernam dat daar nog geen asielzoekers verblijven. Zijn "broek zakt ervan af". De ongemakkelijke waarheid is natuurlijk dat de grote meerderheid van de asielzoekers alleenstaande mannen zijn en dat er blijkbaar genoeg plaatsen zijn voor families. Het staat natuurlijk ook heel wat leuker om gezinnen of moeders met kinderen "ocharme toch" op te vangen dan alleenstaande mannen.

28 september 2015

Stekene wil meer asielzoekers opvangen

Wat te verwachten was nadat ik het punt om geen asielzoekers in Stekene op te vangen ter stemming in de gemeenteraad had gebracht is ook uitgekomen. Het was racisme en daarmee uit. Op mijn argumenten kwam niet één inhoudelijke reactie.

De CD&V en GPS (Groen) fracties hadden gezamenlijk zes tegenvoorstellen op agenda laten zetten. Zij vragen méér opvangplaatsen en méér hulp voor asielzoekers en hulpverleners. Zij stellen voor om een collectieve opvangcentra te installeren in de voormalige kloosters van Stekene en Kemzeke. Nog even en ze gaan de vluchtelingen ginder zelf halen.

Door het beleid dat zij verdedigen wordt het aanzuigeffect steeds groter en wordt het probleem steeds minder beheersbaar. Daarom pleit ik voor opvang in veilige havens in de regio, onder meer omdat dit beheersbaarder is, omdat ook armen geholpen worden die geen smokkelaars kunnen betalen, omdat dit beter is voor de heropbouw van de regio na de oorlog en omdat dit het aanzuigeffect toch minstens niet groter maakt. Maar hier had dus niemand oren naar. Er kunnen dus niet genoeg vluchtelingen hierheen komen en wie daar een andere mening over heeft is een racist.

26 september 2015

OCMW

-Sociale appartementen, Snoezelhof:
Er was vooropgesteld dat de appartementen in gebruik zouden genomen worden vanaf  mei 2015.Tegen deze vooropgestelde datum waren de bouwwerken niet klaar.Dan werd beloofd tegen juli, niet klaar, augustus: weer uitgesteld omdat er bepaalde nutsvoorzieningen nog niet in orde waren: ze zijn nu gelukkig vanaf september verhuurd.
Allemaal goed en wel, maar de toekomstige bewoners moesten wel hun contract van hun huidige woonst opzeggen: dat zou dus wel voor problemen kunnen zorgen. Er werd mij gezegd dat er in dit geval slechts 1 probleem voorkwam en dat daar een oplossing voor gevonden was. Maar je ziet: belofte maakt schuld.
info: afname elektriciteit: bij de Wase Wind
       afname aardgas: Eni

Info nieuwbouw woonzorgcentrum: 
-het einde van de ruwbouw is voorzien tegen eind september 2015.
-normaal gezien zouden de eerste nieuwe kamers in gebruik kunnen genomen worden tegen de verlofperiode van 2016.
-de cafetaria/feestzaal, gaat dan open en het containerdorp, waar nu de balie, wasserij, cafetaria, bureaus animatie, verpleging enz. zijn, wordt dan afgebroken. Daarna wordt er gestart met het ombouwen van de bestaande kamers.
-bij de bouw van het nieuwe gedeelte van het woonzorgcentrum, werden 3 kamers van het bestaande gebouw gedeeltelijk verduisterd: de kamers worden nu gebruikt in noodsituaties en de bewoners die ze betrekken, krijgen daarom 25% korting op de ligdagprijs. Later zal dit probleem opgelost worden bij de verbouwing van de huidige kamers.

Als alles klaar is zullen er 134 woongelegenheden zijn en nog 6 plaatsen voor kortverblijf; daarbuiten zullen er nog eens 15 plaatsen zijn voor dagopvang. Eindelijk wordt daar ook voor gezorgd, want in Stekene is daar wel nood aan.
-voor gans dit project is er een lening aangegaan van 14 miljoen euro bij Belfius. Ik ben benieuwd wat er met de ligdagprijs zal gebeuren, want zoals in het meerjarenplan vooropgesteld is, zou tegen 2018 de ligdagprijs naar 60 euro per dag gaan.( nu is dat nog 45,07 euro per dag voor bejaarden uit Stekene.)Wie zal dat nog kunnen betalen? Er wordt geschat dat vanaf dan 15 % van de bewoners niet de volledige ligdagprijs nog zal kunnen betalen.

En wat denkt u van het volgende: vorig jaar werd de bijdrage voor de zorgverzekering verdubbeld: van 50 euro naar 100 euro. De bedoeling is toch dat dit geld zou besteed worden aan zwaar zorgbehoevende mensen; wat blijkt nu: sommige rusthuizen krijgen minder subsidies en andere worden er mee bedreigd: schandalig niet? Maar waar gaat dat geld dan naartoe: misschien naar asielbeleid,(gratis medische verzorging voor asielzoekers?) terwijl ons eigen ouderen in de steek gelaten worden?

De Vlaamse regering verstrengt de regels voor rusthuizen die hun prijzen willen opslaan. De woonzorgcentra moeten bij de Vlaamse regering aankloppen als ze hun prijzen willen verhogen: de rusthuizen zullen een gegronde aanvraag moeten indienen (wat positief is); de prijzen voor de bewoners die er al lang verblijven zullen slechts stelselmatig mogen verhoogd worden, maar voor nieuwkomers daarentegen zullen er geen limieten zijn. Ik ben eens benieuwd wat dit in Stekene zal geven !!!

Kinderdagverblijf "DOLFIJN"
Het bestaande graspleintje is heraangelegd: en wat denk je? Het is een kunstgraspleintje geworden.
Het natuurlijke gras was te moeilijk te onderhouden.Voor die vrij kleine oppervlakte( 114,80 m²) betaalde het OCMW de mooie som van 5 380,39 euro.Wel een duur graspleintje hé!


22 september 2015

Voorstel Geen Asielopvang in Stekene

Ik heb een voorstel ingediend voor de gemeenteraad van vandaag (22/09/2015) om geen asielzoekers op te vangen in Stekene. Hieronder mijn argumentatie.
 


Waarom dit voorstel
Voor diegenen die in mij de baarlijke duivel zien wil ik er op wijzen dat ik oprecht meeleef met alle mensen die op de vlucht moeten voor geweld. Dit gezegd zijnde… Ik vind dat het lakse beleid méér slachtoffers maakt dan wat het geval zou zijn met een veel strikter beleid. Australië toont aan dat een strikter beleid mensenlevens redt. Het risico om in een bootje te stappen loont niet, en dus begint men er niet aan.
Maar hier in Europa is door het lakse beleid overal in de wereld de indruk ontstaan dat het mogelijk is om zich hier als illegale immigrant te vestigen.  Het risico van de overtocht wordt laag ingeschat in verhouding tot de kans op succes. Mensensmokkelaars gebruiken zelfs moedwillig gammele bootjes met te weinig brandstof zodat men ze niet kan wegsturen. De grensbewaking wordt zo misbruikt als overzet naar Europa.
 
Waarom is het beter om de mensen in veilige havens in de eigen regio op te vangen?
Nu worden alleen diegenen geholpen die smokkelaars kunnen betalen. Daardoor krijgen relatief welgestelden hulp en arme drommels niet. Tegelijk worden de mensensmokkelaars gefinancierd en door hun succes komen er steeds méér bij.
De stroom vluchtelingen trekt natuurlijk ook gelukzoekers aan die zo hopen om gemakkelijker binnen te raken. Hoe makkelijk het is om aan een Syrisch paspoort te geraken is aangetoond door een Nederlands Journalist die een “echt” Syrisch paspoort cadeau deed aan de Nederlandse premier Rutten. Deze gelukzoekers vergroten natuurlijk de massa zodat er méér mensen geholpen moet worden. Bij opvang in de eigen regio kan men zich concentreren op de echte vluchtelingen.
Als er ooit een eind komt aan de oorlog, wie gaat dan de getroffen landen heropbouwen? Er zullen veel werkkrachten nodig zijn. Als de vluchtelingen in de eigen regio opgevangen worden dan kunnen ze gemakkelijker terugkeren en meehelpen aan de heropbouw. Van diegenen die hier zijn zullen velen verkiezen om hier te blijven.
Opvang in de eigen regio is dus beter, effectiever en goedkoper.

Waarom willen wij deze mensen niet hier?
Er zijn er die beweren dat het aantal vluchtelingen beperkt is. Slechts 0,1% van de bevolking. Maar zij komen bovenop de andere vreemdelingen hier al zijn. In de grote steden is nog slechts 40% van de schoolgaande jeugd van autochtone origine. Tegen een drenkeling met het water aan de lippen moet je ook niet zeggen: “het water stijgt maar één mm”.
In de media toont men ingenieurs of bekende voetbaltrainers uit Syrië. Maar helaas, de overgrote meerderheid van de vluchtelingen zijn laag of niet geschoold. Sommigen zelfs ongeletterd. Velen kunnen hier niets komen doen, tenzij om ons niet onaanzienlijk leger werklozen versterken. Na jaren verblijf hier heeft slechts een kwart van de erkende asielzoekers werk. Zou het beter gaan, nu er een pak méér toekomen? 
 
Het VBO en UNIZO zeggen dat zij arbeidsplaatsen te bieden hebben. Allicht. Zij juichen de druk op de lonen toe. Het zullen in de eerste plaats de allerlaagste lonen zijn die onder druk komen. Dat sommige bedrijven geen scrupules hebben heb enkele jaren geleden zelf kunnen vaststellen toen kuispersoneel naar de dop gestuurd werd en vervangen werd door schijnzelfstandigen die voor goed 4 euro per uur kwamen werken. Dat die firma nu veroordeeld is en niet meer bestaat doet niet ter zake: Het vroegere personeel komt nooit meer terug. De zwaarste lasten komen op de zwakste schouders. Waar is de tijd dat de communisten tegen immigratie waren omdat dat de loonvorming onder druk zette.

Villawijken en betere buurten zullen ze allicht weinig merken van de toestroom. In de achtergestelde buurten des te meer.
Natuurlijk zullen velen zullen een sociale woning toegewezen krijgen, we kunnen ze toch niet in een kartonnen doos op straat zetten? De wachtlijsten voor sociale woningen zullen dus langer worden. De komende jaren zullen naar schatting twee steden als Leuven bijkomen. Ook dat zal een effect hebben op woningprijzen en huurprijzen. Ook hier zullen de sociaal zwakkeren de zwaarste lasten dragen.
De overgrote meerderheid van de vluchtelingen hebben een cultuur die de verlichting niet heeft gekend. Velen staan negatief tegenover verworvenheden die in onze maatschappij normaal zijn.
Aan de vrouwen zeg ik: Wij willen dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn. Zo kan Venus de scherpste kantjes van Mars afvijlen en kan Mars de al te softe kant van Venus versterken. Vrouwen moeten in korte rok kunnen rondlopen als zij dat willen, zonder bedreigd of uitgescholden te worden. Aan Holebi’s, transgenders en nog anders geaarden zeg ik: U moet kunnen zijn wie u bent zonder dat iemand zich ermee moet bemoeien. U moet hand in hand op straat kunnen komen zonder te worden bedreigd.
Wij willen niet gekoloniseerd worden door volkeren die hun vrouwen en dochters als minderwaardig beschouwen of zelfs als pratend vee.
Wij willen niet gekoloniseerd worden door volkeren die anders geaarden, andersdenkenden of andersgelovigen fysiek bedreigen.
Waarom denken wij dat verzet helpt?
Zoals Kroatië door het hek van Hongarije gedwongen wordt om ook zijn grenzen te sluiten, zo willen wij de hogere overheid dwingen tot een ander beleid. Zolang de gemeenten de problemen van de hogere overheid oplossen zal die hogere overheid kiezen voor de gemakkelijke weg: Gewoon doorsturen. Door onze druk op de federale beleid worden zij gedwongen om op hun beurt druk uit te oefenen op het Europese beleid.
Ik vat samen:
  • De opvang in de eigen regio is effectiever en voordeliger.
  • De opvang in de eigen regio helpt ook de sociaal zwakkeren, zowel hier als ginder.
  • De opvang in de eigen regio is wenselijk omdat zij dan gemakkelijke kunnen terugkeren om hun land herop te bouwen.
  • De opvang in de eigen regio is veiliger voor de betrokkenen.
  • Bij opvang in de eigen regio kan ieder zijn cultuur beleven zoals hij wil.
  • De opvang in de eigen regio stopt de financiering van mensensmokkelaars.
  • Een harder beleid werkt ontradend en redt levens.
  • Druk op de hogere overheid werkt.

Voor het overige ben ik van mening dat dat de xxxxxxxx (1) van IS bestreden moeten worden met alle nodige en noodzakelijke middelen om hun barbarij zo snel mogelijk te stoppen. 


(1) Gemeenteraadslid Leo De Clerck (CD&V) vind dat het gebruik van scheldnamen een inbreuk op de openbare orde. Ik laat het dus maar weg, al vraag ik mij af hoe hij die gasten noemt die miljoenen mensen op de vlucht jagen met hun wreedheden.

05 september 2015

Kunstgras voor serviceflats

Enige jaren geleden werd het gras van het OCMW vervangen door kunstgras. Dat was een "duurzame" oplossing voor de engerlingen die het gazon vernielden. Nu, zo heel duurzaam bleek dit nu toch niet, vermits het kunstgras inmiddels plaats moest maken voor de uitbreiding van het rustoord. Het kunstgras zal nu gebruikt worden voor de voortuintjes van de serviceflats achter het rustoord. Ook voor kinderopvang Dolfijn komt er kunstgras, maar een ander soort dat beter geschikt is voor kindjes.

21 juli 2015

Stekene ondertekent Burgemeestersconvenant

Stekene heeft het burgemeestersconvenant ondertekent. Daarmee engageert de gemeente zich om de CO2 emissie met 20% te verminderen tegen 2020 ten opzichte van 2011.

Nu heb ik uiteraard geen probleem met het spaarzaam omspringen met natuurlijke bronnen, dus tot hier geen probleem. Er lijkt een consensus te zijn - binnen de politieke wereld alleszins - dat de aarde opwarmt en dat dit een catastrofaal probleem is dat dringend moet aangepakt worden. Persoonlijk ben ik niet zo overtuigt dat die opwarming überhaupt zo een groot probleem vormt en als dat al zo is, geloof ik niet dat hier iets tegen te doen is (1). Maar dat terzijde, spaarzaam zijn met energie alleen is voor mij voldoende reden mee in het project te stappen.

Waar ik wel een probleem mee heb is het grote verschil tussen tussen de beweerde ernst van de situatie en de middelen die men er voor vrijmaakt. Als er zich catastrofes gaan voordoen, dan zou ik toch denken dat het tijd is voor actie. In die logica lijkt het mij beter om nu te investeren dan later te betalen voor de rampen. Maar hoeveel zet men hiervoor opzij? € 148.300,- per jaar, voor 3 jaar. Voor Stekene alleen? Neen, voor heel het Waasland. Daarvan gaat € 100.000,- per jaar naar een projectcoördinator en administratie. De Wase gemeenten financieren hiervan rechtstreeks 9%. Voor Stekene: éénmalig € 5.500,-. Details: hier. Geef toe, dat zijn nogal eens bedragen in het licht van de beweerde rampspoed die ons boven het hoofd hangt. Om één en ander in perspectief te plaatsen: De kosten voor de gescheiden riolering in de Bormte, waar men binnenkort aan gaat beginnen (fase 2) worden geraamd op 2 miljoen euro.

Vandaar dat ik voorstelde om eens iets ernstig te doen en een project te beginnen om energie te winnen uit aardwarmte. Dat bied perspectieven om zo goed als C02 vrije energie boven te halen en bovendien wordt het landschap niet ontsiert door windmolens en de huizen niet door zonnepanelen. Er wordt nu niet in geïnvesteerd omdat er nog te weinig kennis en ervaring is en de financiële risico's voor de privé sector dus te groot zijn. Mijns inziens een typische gelegenheid waarbij de overheid het voortouw kan nemen om die kennis op te doen.

Schepen De Witte wist te vertellen dat de VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) hier reeds onderzoeken naar gedaan heeft en dat de ondergrond hier wellicht niet voor geschikt is. Het klopt dat de VITO reeds onderzoek verricht heeft en dat de Kempen momenteel het meest geschikt zijn voor geothermie, maar in tegenstelling tot wat de Schepen laat uitschijnen bieden sommige technieken wel degelijk perspectief om overal energie te winnen. Er is, zoals ik betoogde gewoon te weinig kennis en ervaring. Maar de schepen ging het "meenemen" naar het intergemeentelijk overleg. Daar komt dus niets van in huis.

U ziet: veel blabla: Ziet eens wat wij allemaal doen voor het klimaat (een papiertje tekenen), maar men is gewoon niet bereid te investeren. Er is geen geld? Akkoord, maar enkele jaren geleden hebben de gemeenten hun aandelen in Electrabel verkocht aan Suez. Hoeveel bracht dat op (2) ?, En: waar is dat geld naartoe?


(1) Behalve natuurlijk beschermende maatregelen zoals het bouwen van hogere dijken, eilanden voor de kust, enz...
(2) Voor Stekene: € 665.225,-. (€ 290.111,- in 2007 en € 375.114,- in 2008)29 juni 2015

Met de groenen geen land te bezeilen

Met de groenen is geen land te bezeilen. Dat zei ons voormalig gemeenteraadslid wijlen Fons Dhollander jaren geleden. Dat geldt blijkbaar nog steeds.

Tijdens de gemeenteraad van  24 maart vond GPS (Groen) raadslid Carl Ivens dat er teveel bomen worden geveld en te weinig geplant. Het protest tegen het het rooien van wat bomen in het centrum om plaats te maken voor een gebouw lijkt al wat overdreven, maar goed, hij is verkozen met een groen programma. Maar toen begon hij over het Stropersbos. Er zijn daar ook veel te veel bomen gerooid. Nu, als er ergens de groenen hun zin kregen, dan is het wel daar. Twee miljoen euro is daaraan gespendeerd. Of weggegooid, zo te horen. Tijdens de rondleiding ter gelegenheid van de opening hoor ik de gids nog uitleggen dat er licht moest zijn zodat er allerhande planten zouden kunnen groeien en hij wees daarbij naar kruiden en heide in de berm die vroeger geen kans hadden om op te schieten. Naast de initiële werken zijn er maatregelen getroffen om het gebied blijvend in stand te houden zoals het toen bedoeld was. Moet er nu weer geld tegenaan gesmeten worden?

Het zijn niet de enige demarches. Het natuurgebied het gelaag wordt nu door Natuurpunt beheerd. Daar is helemaal niets op tegen, integendeel. Maar nu wil het gemeentebestuur (eindelijk!) langs het gelaag een fietspad aanleggen. Dat was gepland over de gracht langs de Nieuwstraat en de IJzerhandstraat zodat een deel van het natuurgebied ingenomen werd door het fietspad. Dat was natuurlijk een probleem. Blijkbaar is er onderhandeld tussen het schepencollege en Natuurpunt en gaat een groot gedeelte van het fietspad boven de gracht aangelegd worden. Dat brengt natuurlijk aanzienlijke meerkosten mee. Maar toch liet GPS (Groen) raadslid Jan Van Remoortel zich in een gemeenteraad ontvallen dat men bij Natuurpunt niet zo tevreden is met het bereikte compromis. Het is dus niet genoeg en heel het fietspad moet boven de gracht aangelegd worden. Het idee dat er met dat extra geld misschien wel elders méér voor het milieu gedaan kan worden komt blijkbaar niet bij hen op.

Vroeger pleitten de groenen voor inbreiding. Méér gebouwen in het dorp, méér natuur in de rand. Tegenwoordig zou men in het Centrum van Stekene niet meer mogen bouwen om een paar bomen te sparen.  De academie in het oud klooster wordt tegengehouden op alle mogelijke manieren. Waarom? Ja, waarom eigenlijk? Stel je voor: het dorpszicht van het klooster blijft bewaard, de academie krijgt (eindelijk!) een deftig onderkomen en er worden 48 nieuwe woningen gebouwd, niet in één of andere groene rand, maar in het centrum van de gemeente. O ja, de verkeersdrukte in de Kerkstraat zou sterk toenemen. Kijk, als de school begint of uit is is het inderdaad erg druk. Ik ben er dan ook voorstander van om tijdens die uren een gedeelte van de Kerkstraat verkeersvrij of enkele richting te maken. Maar de rest van de dag? Er zijn perioden dat er nauwelijks een kat te zien is. En wanneer komen gepensioneerden - die wellicht in meerderheid die nieuwe woningen gaan bezetten - buiten?

21 april 2015

Stekene gaat Thesauriebewijzen uitgeven

Het Stekense gemeentebestuur gaat een systeem van thesauriebewijzen opzetten als alternatieve vorm van lenen. Dat bleek op de gemeenteraad van 24 maart jongsleden. Op zich is er niets mis met alternatieve financieringsvormen en ook thesaurie bewijzen kunnen hun nut hebben, maar het probleem is dat thesauriebewijzen kortlopende (1 jaar) leningen zijn die men gaat gebruiken om projecten te financieren waar men vroeger een langlopende leningen (20 jaar) voor afsloot. Naar mijn mening neemt men hiermee onverantwoorde risico's.

Op de vervaldag moeten de investeerders terugbetaald worden. Om dat te kunnen zal men nieuwe thesauriebewijzen moeten uitgeven en aan de man brengen. Als de rente ondertussen gestegen is zal men hiervoor dus méér interest moeten betalen. Tegenwoordig zijn we al een tijd gewoon aan lage rentes, maar vroeg of laat zal de rente gaan stijgen. Wanneer? Dat weet niemand, maar op 20 jaar kan er veel gebeuren.

Er is nog een risico, namelijk dat men de thesauriebewijzen tijdig moet kunnen verkopen om de aflopende bewijzen te kunnen terugbetalen. Als dat niet het geval is kunnen er zich zware liquiditeitsproblemen voordoen. Een risico waar het college zich wel degelijk van bewust is, vandaar dat men in een kaskrediet ("straight loan") voorziet om kortstondige tekorten op te vangen. Zoals iedereen weet is dat een zeer dure vorm van krediet. Vandaag lijkt het risico misschien beperkt, maar wat als de economische situatie zo verandert dat niemand nog thesauriebewijzen wil?

Een derde mogelijk probleem zijn de waarborgen die investeerders gaan vragen om zeker te zijn dat ze hun geld terug krijgen. Hierover staat er niets in het gemeenteraadsbesluit. In de huidige tijden verwachten investeerders niet zozeer interest, maar wel zekerheid dat men zijn geld terugziet. Naar mijn mening is het dan ook vrij naïef om te geloven dat men investeerders zal vinden zonder duidelijke garanties.

De uitleg van het college overtuigde geenszins. Schepen De Witte had het over diversificatie van de kredietportefeuille, waarmee hij dus herhaalde wat in de toelichting stond. Schepen en OCMW voorzitter Backaert kon toch het voorbeeld geven van een lening aan het OCMW. De geschatte interest via thesauriebewijzen zou ongeveer 1/6de bedragen van wat men normaal zou betalen en dat zou toch een redelijke besparing zijn. Het college weet dus wat het zou kunnen besparen, maar hoe zit het met de kosten? Wat gaat het kosten om constant de rente-evolutie op te volgen zodat men tijdig maatregelen kan treffen? Men biedt investeerders de mogelijkheid om certificaten voor hun vervaltijd opnieuw te verkopen. Maar tegen welke kost?  Wat gaat dat kaskrediet kosten als men niet tijdig nieuwe certificaten kan verkopen? Met andere woorden, het college blijkt geen idee te hebben van de kosten die met thesauriebewijzen gepaard gaan. Bovendien vind ik dat de veiligheid van de klassieke lening best wel wat mag kosten. We weten immers op voorhand wat het gaat kosten en we kunnen er rekening mee houden. Met thesauriebewijzen moeten we dat allemaal nog zien. 

Ik heb dus tegen dit voorstel gestemd. Ik was de enige.