04 augustus 2014

Fusie politiezone

In het verleden hebben ik meermaals problemen bij de politie aangekaart. (hier, hier en hier). De politie slaagde er niet meer in om 24u/24 7d/7 twee ploegen op de baan te houden. De onafhankelijke politievakbond heeft hiervoor ook gestaakt. De politiezone slaagt er niet in om voldoende politiemensen aan te trekken, voornamelijk wegens te weinig promotiekansen in de te kleine zone.

Om de problemen het hoofd te bieden werd de fusie met de politiezone Beveren in het vooruitzicht gesteld en die komt er nu, per 1 januari 2015.

De belangrijkste voordelen zijn dat de politie permanent bereikbaar zal zijn en dat er permanent voldoende interventieploegen beschikbaar zullen zijn. Doordat er meer carrièremogelijkheden zullen zijn, zowel in de breedte als in de hoogte, verwacht men voldoende personeel kunnen aantrekken. De besparingen in de administratie zullen omgezet worden méér blauw op straat.

Dus, niets dan voordelen? Blijkbaar. Volgens korpschef De Witte, op de voorstelling voor de gemeenteraadsleden 02/07/2014, kan het niet anders omdat de situatie onhoudbaar wordt. Ik heb daar wel wat bedenkingen bij. Vroeger hadden we zowel in Sint Gillis als in Stekene gemeentepolitie EN rijkswacht. Toen waren VIER korpsen mogelijk. Nu is één korps niet meer mogelijk. Als men in het verleden die middelen aan de politie kon onttrekken, gaat de politiek dat in de toekomst ook niet doen. Ik zie de redenering al voor me: zovéél besparen op administratie en dat allemaal investeren in blauw op straat? Kan daar niet een béétje af, gezien de huidige financiële toestand van de gemeenten?

Buiten het gebruikelijke beloven en sussen door de burgemeesters kwam daar natuurlijk GEEN antwoord op.