17 januari 2018

Interview lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezingen in "Deze Week"

Het jongste nummer van het huis- aan huisblad "Deze Week" publiceerde een interview met onze voorzitter en lijsttrekker voor de Gemeenteraadsverkiezingen. (Link)

06 januari 2018

Rusthuisfactuur swingt verder de pan uit

In december jl. publiceerden de Socialistische Mutualiteiten een onderzoek (link) waaruit blijkt dat de rusthuizen heel wat duurder zijn geworden. Een reden voor ons om deze evolutie eens te bekijken bij het Stekense OCMW. Wat blijkt: de factuur is hier in dezelfde periode heel wat sneller toegenomen dan gemiddeld in Vlaanderen. De dagprijs nam toe van € 45,- in 2014 tot € 50,- in 2016. Een stijging met liefst 11%.