30 mei 2012

Sociaal (?) woonbeleid te Klein Sinaai


Net zoals te Kemzeke verhoogt de gemeente de norm voor "Sociaal wonen" van 15 naar 20 à 25% voor een woonuitbreidingsgebied te Klein Sinaai.

Het betreft een gebied van ongeveer 5,5 ha. De 20 eigenaars willen dit ontwikkelen en verkopen.

Onze argumenten tegen een dergelijke norm hebt u hier voorheen reeds kunnen lezen.

Men zou kunnen argumenteren dat de eigenaars planbaten hebben omdat zij weiden omzetten in bouwgrond. Dat klopt niet. Het gaat hier immers niet over landbouwgrond. Men vergeet ook gemakkelijk dat er nog wegen aangelegd moeten worden, riolering en nutsvoorzieningen. Dat is allemaal ten laste van de verkavelaars.

Het college argumenteerde tijdens de gemeenteraad (22/05/2012) dat de provincie anders de aanvraag wellicht zou afwijzen. Met andere woorden, de de eigenaars moeten "vrijwillig" akkoord gaan met deze 20 à 25%.

Een ander argument was dat er te Klein Sinaai nauwelijks sociale woningen beschikbaar zijn. Ja, dat is inderdaad reden waarom de norm voor sociaal wonen in het grond- en panden decreet werd opgenomen: Het falen van de overheid om voldoende sociale woningen te voorzien.

Dit is niet alleen voor eigenaars en verkavelaars een slechte zaak. Ook potentiële kopers zijn de klos. Als eigenaars door het slechte klimaat beslissen om hun grond niet op de markt brengen, dan komt er schaarste en gaan de prijzen omhoog. De verkopers zullen ook trachten de kosten te recupereren, hetzij door hogere prijzen te hanteren, hetzij door goedkopere materialen te gebruiken.

28 mei 2012

Webstek mobiel

Sinds kort is onze webstek ook met een mobieltje gemakkelijk bereikbaar:

m.vlaamsbelangstekene.org

20 mei 2012

Politie: Burgemeester maakt Gemeenteraad blaasjes wijs

Naar aanleiding van mijn vraag in verband met het toegenomen aantal woninginbraken betwijfelde burgemeester De Rechter (Gemeenteraad 24/04/2012) dat een tweede interventieploeg 's nachts hier effectief invloed op heeft omdat inbraken vaak overdag plaatsvinden, als de mensen niet thuis zijn.

Kan zijn... Maar waarom voert men dan de anti- inbraak acties met meerdere korpsen "Goliath" 's nachts uit?

Waarom staakt de onafhankelijke politievakbond VSOA dan en eist dat er altijd, 24u op 24 twee interventieploegen beschikbaar zijn?

Daarnaast suggereerde de burgemeester dat er 's nachts vaak wel een tweede interventieploeg op de baan is. Alleen is het soms zo dat er niet voldoende manschappen ter beschikking staan. Het is trouwens niet de eerste keer dat hij de gemeenteraad hieromtrent in de waan liet.

Dit blijkt dus niet te kloppen. In veruit de meeste gevallen is er 's nachts slechts één ploeg op de baan.