29 september 2014

Tom Op Toer


22 september 2014

OCMW: Nieuwbouw 30 sociale appartementen

De bouw van de 30 sociale appartementen schiet al goed op. Daarom is er  al een minimumprijs vastgelegd.
De normale huurwaarde werd geschat door notaris Frank Muller:
er zijn 3 types appartementen:
 type 1: 2 slaapkamers: eveneens geschikt voor rolstoelgebruikers: normale huurwaarde: 790 euro/m.
 type 2: 1 slaapkamer: 700 euro/m
 type 3: 2 slaapkamers, maar wat kleiner: 745 euro/m
MAAR: dit zijn de normale tarieven zoals ze op de privé-markt zouden verschijnen.
Omdat het om sociale appartementen gaat wordt de huurprijs aangepast: daarom wordt de normale huurprijs gehalveerd.
De minimale huurprijzen zijn dus:
voor type 1:   395 euro/m
voor type 2:   350 euro/m
voor type 3:   372,50 euro/m
Dit wil ook zeggen dat de minimale huurprijzen zullen aangepast worden aan het inkomen en daarom voor sommige mensen hoger kunnen liggen.

Geers Gilberte, OCMW-raadslid

04 augustus 2014

Fusie politiezone

In het verleden hebben ik meermaals problemen bij de politie aangekaart. (hier, hier en hier). De politie slaagde er niet meer in om 24u/24 7d/7 twee ploegen op de baan te houden. De onafhankelijke politievakbond heeft hiervoor ook gestaakt. De politiezone slaagt er niet in om voldoende politiemensen aan te trekken, voornamelijk wegens te weinig promotiekansen in de te kleine zone.

Om de problemen het hoofd te bieden werd de fusie met de politiezone Beveren in het vooruitzicht gesteld en die komt er nu, per 1 januari 2015.

De belangrijkste voordelen zijn dat de politie permanent bereikbaar zal zijn en dat er permanent voldoende interventieploegen beschikbaar zullen zijn. Doordat er meer carrièremogelijkheden zullen zijn, zowel in de breedte als in de hoogte, verwacht men voldoende personeel kunnen aantrekken. De besparingen in de administratie zullen omgezet worden méér blauw op straat.

Dus, niets dan voordelen? Blijkbaar. Volgens korpschef De Witte, op de voorstelling voor de gemeenteraadsleden 02/07/2014, kan het niet anders omdat de situatie onhoudbaar wordt. Ik heb daar wel wat bedenkingen bij. Vroeger hadden we zowel in Sint Gillis als in Stekene gemeentepolitie EN rijkswacht. Toen waren VIER korpsen mogelijk. Nu is één korps niet meer mogelijk. Als men in het verleden die middelen aan de politie kon onttrekken, gaat de politiek dat in de toekomst ook niet doen. Ik zie de redenering al voor me: zovéél besparen op administratie en dat allemaal investeren in blauw op straat? Kan daar niet een béétje af, gezien de huidige financiële toestand van de gemeenten?

Buiten het gebruikelijke beloven en sussen door de burgemeesters kwam daar natuurlijk GEEN antwoord op.

03 maart 2014

Sire, er zijn geen Vlamingen

Hector Van Oevelen komt op 15 maart naar Stekene om zijn boek "Sire, er zijn geen Vlamingen" voor te stellen. Organisatie: Geert De Rijcker kring. Meer info: hier.
Van harte aanbevolen.

18 januari 2014

Tarieven grof huisvuil onwettig

Sinds 1 juli 2013 moeten we betalen voor het ophalen van grof huisvuil. Per kubie- ke meter 30 euro. Volgens de huidige regelgeving moet immers het principe dat “de vervuiler betaalt” steeds gelden inzake afvalbeheer en was het dus niet mogelijk om de vroegere regeling te behouden. De afvalintercommunale MIWA heeft bijge- volg zijn tarieven aangepast. Nu, dit kan volgens ons niet: enkel de gemeenteraad is bevoegd om die tarie- ven aan te passen. MIWA kan slechts gemachtigd worden om deze goedge- keurde tarieven aan te rekenen. Omdat het college echter blijft weigeren om de tarieven door de gemeenteraad te laten goedkeuren, heeft het Vlaams Belang zelf een voorstel ter zake ingediend. Dit is “uiteraard” weggestemd. Wij hebben dus noodgedwongen klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Deze is momenteel in behandeling, maar wij houden u op de hoogte.