11 november 2010

Gemeentelijke profielschetsen

Vlaams minister van  binnenlands bestuur Geert Bourgeois stelde onlangs de vernieuwde 'gemeentelijke profielschetsen' voor. Hij hoopt dat deze meer overzichtelijke cijfers tot levendigere discussies in de gemeenteraden zullen leiden en tot een verrijking van het gemeentelijk beleid.

U kunt deze gemeentelijke profielen hier ophalen:
http://aps.vlaanderen.be/lokaal/beleidsplannen/gemeentelijk_profiel.html

Interessant is alleszins de vergelijking van de gemeentebelastingen met het Vlaams gemiddelde en de "Dexia indeling" (1), vanaf blz 18.

Gemeentebelastingen:


Opcentiemen op de onroerende voorheffing:

(1) Indeling die Dexia gebruikt om gemeenten met een gelijkaardig profiel te groeperen. Stekene behoort tot Cluster 12, "Landelijke gemeenten of verstedelijkte plattelandsgemeenten met sterke demografische groei".
Zie ook de Dexia webstek.

03 november 2010