30 januari 2013

Stekense Politiek

Bij de verkiezingen van oktober j.l. hebben wij twee gemeenteraadsleden moeten inleveren. Wij waren nog met twee. Bij de installatie van de gemeenteraad bleek echter dat ik nog alleen zat. Onze vroegere voorzitter zetelt voortaan als onafhankelijke.

Bijzonder pijnlijk, maar niet zo onverwacht. Er zijn gesprekken geweest met de Gemeentebelangen om een meerderheid te vormen. De Gemeentebelangen eisten niet minder dan het opdoeken van de partij. De gemeenteraadsleden zouden een papier moeten ondertekenen waarop zij verklaarden geen enkele band meer te zullen onderhouden met het Vlaams Belang. Na drie jaar "ontluizen" zouden de gemeenteraadsleden dan aansluiten bij de Gemeentebelangen en De Boever zou dan voor drie jaar schepen worden.

Voor mij was dit vanzelfsprekend totaal onaanvaardbaar wegens flagrant kiezersbedrog. Voor de heer De Boever lag het niet zo moeilijk. Hij zou meedoen, maar de deal ging niet door omdat er blijkbaar afgesproken was dat beide raadsleden moesten toestemmen. Naar de afspraken tussen de Gemeentebelangen en De Boever kunnen wij enkel gissen.

De Gemeentebelangen ontkennen en doen de hele affaire af als een individueel initiatief. Larie natuurlijk. Ik ben slechts bij één verkennend gesprek, met Arnoud Heyse, aanwezig geweest, maar daarvóór reeds had De Boever minstens twee ontmoetingen. Dat was wellicht één keer met Arnoud Heyse en één keer met een beperkt comité. Men kan van Heyse zeggen wat men wil, maar dat hij een Einzelgänger zou zijn, wie gelooft dat?

De hele affaire schildert een mooi plaatje van de Gemeentebelangen. Democratisch? Allerminst. Onafhankelijk? Laat ons niet lachen. Politiek correct? Jazeker!

19 januari 2013

OCMW Budget 2013

Bij de derde budgetwijziging in september vorig jaar voorspelde ik dat de gemeentelijke bijdrage aan het OCMW sterk zou toenemen omdat de cijfers kunstmatig gemanipuleerd waren. Allicht met het oog op de verkiezingen.

Vandaag is het zo ver. En het blijkt dat ik het bij het rechte eind had. Volgens het budget 2013 verhoogt de gemeentelijke bijdrage met niet minder dan € 270.000,- of 15,6%. Maar eigenlijk is het nóg meer. Het OCMW had nog € 300.000,- méér gevraagd om rond te komen. Een toename met 31,5% (stippellijn). Maar dat was voor de gemeente niet haalbaar. Dit is natuurlijk de kop in het zand steken. Het OCMW kan het jaar allicht overbruggen, maar vroeg of laat gaat de gemeente dat toch moeten bijpassen.

De financiële toestand van de gemeente ziet dus niet zo best uit. Begint u een beetje te zien waarom vele openbare werken worden uitgesteld?


07 januari 2013

Budget 2013

Tijdens de laatste gemeenteraad van vorige legislatuur werd het budget voor 2013 goedgekeurd.

Nagenoeg alle investeringen die volgens de meerjarenplanning in 2013 uitgevoerd zouden worden  zijn geschrapt. Het gaat o.a. om deze investeringen:
  • Aanleg kruispunt Koebrugstraat, Kasteelstraat en Pannenhuisstraat. € 311.500,-
  • Aankoop Stationsgebouw Klein Sinaai. € 500.000,-
  • Ontwerp riolering Koestraat, Polken, Wittingstraat, Achterstraat en Ketelaarsgrasstraat. Samen € 257.000,-. Deze worden al uitgesteld sinds 2009.

Wel werd de bouw van de nieuwe sporthal in het budget opgenomen. € 6.000.000,- Die zou volgens de laatste meerjarenplanning pas in 2015 gebouwd worden.

Mijn vraag aan burgemeester De Rechter was dan ook waarom deze, in mijn ogen belangrijke investeringen werden uitgesteld en waarom de Sporthal vroeger wordt uitgevoerd.

Zoals zo vaak antwoordde De Rechter naast de kwestie en vroeg hij mij of ik de sporthal niet belangrijk vond. Jawel, natuurlijk maar ik drong aan en wees op het belang voor de andere werken. Terloops vermeldde ik daarbij nog de Kerkstraat die al zo lang uitgesteld wordt. Dit keer gebruikte De Rechter die Kerkstraat als kapstok om naast de kwestie te antwoorden.

Met andere woorden, wij mogen niet weten waarom die investeringen geschrapt zijn. Natuurlijk weten wij wel beter. De centen zijn op en daarom worden nodige investeringen uitgesteld.