30 januari 2013

Stekense Politiek

Bij de verkiezingen van oktober j.l. hebben wij twee gemeenteraadsleden moeten inleveren. Wij waren nog met twee. Bij de installatie van de gemeenteraad bleek echter dat ik nog alleen zat. Onze vroegere voorzitter zetelt voortaan als onafhankelijke.

Bijzonder pijnlijk, maar niet zo onverwacht. Er zijn gesprekken geweest met de Gemeentebelangen om een meerderheid te vormen. De Gemeentebelangen eisten niet minder dan het opdoeken van de partij. De gemeenteraadsleden zouden een papier moeten ondertekenen waarop zij verklaarden geen enkele band meer te zullen onderhouden met het Vlaams Belang. Na drie jaar "ontluizen" zouden de gemeenteraadsleden dan aansluiten bij de Gemeentebelangen en De Boever zou dan voor drie jaar schepen worden.

Voor mij was dit vanzelfsprekend totaal onaanvaardbaar wegens flagrant kiezersbedrog. Voor de heer De Boever lag het niet zo moeilijk. Hij zou meedoen, maar de deal ging niet door omdat er blijkbaar afgesproken was dat beide raadsleden moesten toestemmen. Naar de afspraken tussen de Gemeentebelangen en De Boever kunnen wij enkel gissen.

De Gemeentebelangen ontkennen en doen de hele affaire af als een individueel initiatief. Larie natuurlijk. Ik ben slechts bij één verkennend gesprek, met Arnoud Heyse, aanwezig geweest, maar daarvóór reeds had De Boever minstens twee ontmoetingen. Dat was wellicht één keer met Arnoud Heyse en één keer met een beperkt comité. Men kan van Heyse zeggen wat men wil, maar dat hij een Einzelgänger zou zijn, wie gelooft dat?

De hele affaire schildert een mooi plaatje van de Gemeentebelangen. Democratisch? Allerminst. Onafhankelijk? Laat ons niet lachen. Politiek correct? Jazeker!

Geen opmerkingen: