29 maart 2011

Gemeenschapscentrum genekt door krankzinnige milieunormen?

Voor het nieuw op te richten gemeenschapscentrum werd een milieuvergunning verleend met als opschortende voorwaarde dat er een studie moest uitgevoerd worden naar omgevingslawaai.

Die resultaten van deze studie zijn inmiddels bekend. Officieel (*) heet het dat men samen met de architect bekijkt welke aanpassingen er nodig zijn.

Maar die nodige aanpassingen zijn niet mis. De adviezen van het rapport komen neer op het bouwen van een gebouw binnen het gebouw en van het bouwen van een geluidsmuur van minstens 4m hoog over de gehele lengte van het gebouw.

De reeds aanzienlijke kosten zullen dus nog een pak hoger uitkomen en het is de vraag of men het budget nog rondkrijgt.

Nu, wij zijn steeds kritisch geweest ten opzichte van dit project, dus zullen wij er geen traan om laten als het niet doorgaat, maar anderzijds moet het ons toch van het hart dat wij zeer grote bedenkingen hebben bij de geluidsnormen. In de tuin van de buren mag 's nachts niet méér dan 25 dB geluid waar te nemen zijn. Dat is het getik van een klok en neemt er geen die te luid tikt of ge zit erboven.

Zeg mij, wat kan er nog gerealiseerd worden met dergelijke norm?

(*) Luidens het antwoord van het college op mijn schriftelijke vraag.