30 oktober 2016

Cadeaubonnen

Het College van Burgemeester en Schepenen wil de lokale economie steunen door cadeaubonnen uit te geven. Je koopt een bon bij de gemeentediensten, die kan je dan iemand cadeau doen en die kan er iets mee kopen bij de Stekense middenstand. Er is natuurlijk niets tegen het ondersteunen van de lokale economie, zeker in deze tijden waar meer en meer via het internet gekocht wordt. Maar wie zit er eigenlijk op zo een cadeaubon te wachten? Verschillende handelaars geven zelf al cadeaubonnen uit en als er echt vraag naar was, zouden de handelaars dan allang niet zelf een systeem opgezet hebben?

28 oktober 2016

Mulikul in het Gemeentelijk Onderwijs

De gemeenteraad (22 oktober 2016) heeft de "Beginselverklaring Neutraliteit" van de OCSG, de koepel van stedelijk en gemeentelijk onderwijs goedgekeurd. (Zie hier)

Op het eerste zicht gaat dit over democratisch burgerschap, het stimuleren van verbondenheid, diversiteit respecteren, enz... Enfin, wie kan daar tegen zijn? De werkelijk is echter dat dit niet alleen een politiek correct pamflet is, het haalt ook de democratische rechten en vrijheden van leerlingen en leraars onderuit.

Uiteraard is dialoog boven conflict te verkiezen. Maar een verplichting tot dialoog heeft geen enkele zin. Op levensbeschouwelijk vlak kunnen er fundamentele verschillen zijn tussen visies waartussen geen compromis mogelijk is. Daarom moet het over levensbeschouwelijke zaken mogelijk zijn elke discussie af te sluiten zodat ieder gewoon zijn eigen overtuiging kan volgen. Daarom kan en mag het schoolbestuur zich niet bemoeien met levensbeschouwelijke vakken. Iedere leerkracht levensbeschouwelijke vakken moet de vrijheid hebben om de leer van zijn levensbeschouwing te volgen zonder dat hij het risico loopt op een sanctie vanwege het schoolbestuur. De enige instantie die over de inhoud van deze lessen kan en mag oordelen is de officiële instantie van die levensbeschouwing. Niet het schoolbestuur, en zeker niet de gemeenteraad. Dit heeft zo gewerkt sinds de schoolpaktwet van 1959 en hieraan raken haalt belangrijke evenwichten onderuit.

Deze beginselverklaring verwacht van iedereen dat zij bereid zijn te luisteren. Maar wie oordeelt hierover? Het is maar al te goed denkbaar dat het schoolbestuur iemand beschuldigt niet te willen luisteren, terwijl hij gewoon de leer van zijn levensbeschouwing volgt. Dat kan en mag niet.

Deze beginselverklaring heeft het over "curriculum" dat de verbondenheid moet stimuleren en diversiteit als een meerwaarde moet benutten. Wie wat moet doen en hoe dit moet gebeuren is niet onmiddellijk duidelijk. Men heeft het "onder meer door een kritische dialoog tussen levensbeschouwingen en overtuigingen te stimuleren". Maar de toelichting laat er helemaal geen twijfel over bestaan dat het de leraren levensbeschouwelijke vakken zijn die zich in hun lessen moeten engageren in het project van de school. Nu, op zich is dit geen probleem, zelfs toe te juichen, maar dit moet op volkomen vrijwillige basis zijn. De leraar levensbeschouwelijke vakken moeten er immers voor zorgen dat hun lessen in overeenstemming zijn met de leer van hun levensbeschouwing, niet noodzakelijk met het project van de school. Met deze beginselverklaring is dit wel een verplichting en dus kan het schoolbestuur zich bemoeien met de inhoud van de levens-beschouwelijke vakken. Dit kan en mag niet.

Een ander belangrijk punt is het rekken van het begrip neutraliteit. Volgens de toelichting vullen de verschillende (Vlaamse, Franse, Duitstalige) gemeenschappen het begrip neutraliteit anders in. Hieruit leidt de OVSG af dat ook de gemeenten dit begrip naar eigen goeddunken kunnen invullen. Dit klopt natuurlijk niet. Wat de OVSG in feite wil is zelf de inhoud van het begrip neutraliteit bepalen, namelijk deze die via deze toelichting werd goedgekeurd door de gemeenteraad.

Helaas was ik de enige die tegen deze beginselverklaring stemde. De rest van de gemeenteraad stemde voor. De Gemeentebelangen doen zich graag voor als valabel alternatief voor de traditionele partijen, maar als het er op aan komt zijn ze gewoon even politiek correct en voor méér multikul als de rest. De kracht van verandering van de N-VA? Dag Jan!