29 september 2009

Gemeentefinanciën: Alle hens aan dek?

De gemeenteraad van 22 september diende zich aan matte bedoening. Weinig punten en daarbij weinig dat enigszins de belangstelling kon wekken. Het stond als het ware in de sterren geschreven dat pers en publiek het zouden laten afweten.

En dan komt er ineens een budgetwijziging bij hoogdringendheid op de agenda.

Anders kunnen enkele grote facturen niet betaald worden en ook enkele subsidies kunnen niet meer betaald worden. Deze handelswijze kan bezwaarlijk goed bestuur genoemd worden. Weet men dan niet welke werken er aan de gang zijn? Dat men daarvoor geld nodig heeft, dat weet men toch een week voor de gemeenteraad? Niet dus. En die subsidies: Alsof men anders zijn hand omdraait om die gewoon een maand uit te stellen.

Men heeft dus geld nodig. Waarvoor? Het blijkt dat de geplande investeringen een pak duurder uitvallen dan gepland. Dat is natuurlijk niets nieuws onder de zon. In Stekene is dit altijd zo. Ziehier de bijkomende kosten:
  • De nieuwe sporthal: +1,2 miljoen euro (dus bijna 50 miljoen fr. bij)
  • Het gemeenschapscentrum: +1,1 miljoen euro
  • Riolering ambachtelijke zone: + 300.000 euro (dus 12 miljoen fr.)
  • Het sportpark aan de Heistraat: + 50.000 euro
  • Stallingen aan de pastorij: +10.000 euro
Om de budgetten enigszins in evenwicht te houden stelt men andere, noodzakelijke investeringen uit. De riolering van de Koestraat, de Brugse Heirweg, De Bormte en de Koebrugstraat worden uitgesteld. De tweede fase van de Kerkstraat wordt zelfs afgevoerd van het meerjarenplan.

Er zal ook heel wat meer geleend worden. Dit en volgend jaar gaat men 3 miljoen euro méér lenen dan gepland bij de vorige budgetwijziging, dus van 26 mei jongstleden, 4 maand geleden.

Zie ook mijn tussenkomst op de gemeenteraad. Hier