31 januari 2007

Van honden en katten

Eén van de nieuwe belastingen die het gemeentebestuur op zijn geweten neemt is de retributie voor het ophalen van verwaarloosde dieren (honden, katten enz.) aldus de agenda van de gemeenteraad. Na een langdurige discussie die langer duurde dan het stemmen van meer dan vijftig verschillende belastingen kwam men tot het besluit dat katten een vrije loop hebben. Men kan de kat de bel dus niet aanbinden. Ook met de honden had men een probleem, de tekst had het over verwaarloosde honden, maar wat dan met de niet verwaarloosde honden? Men kan toch niet discrimineren tussen een verwaarloosde en een niet verwaarloosde hond nietwaar?
Er werd dan maar besloten dat ook niet verwaarloosde honden opgepakt zullen worden waarbij hun baasje 15 euro zal dienen te betalen. Alle honden zijn met deze gelijk voor de wet tot grote vreugde van het centrum voor gelijke kansen en racisme

Vervuiler betaalt ?

Waar de gemeente volgens het Vlaams Belang ook een scheve schaats rijdt is de prijs voor huisvuilzakken. Die zijn ons inziens veel te duur en bevorderen alleen het sluikstorten. Nu komt daar nog een schep bovenop. Waar de bevolking vroeger recht had op twintig gratis huisvuilakken, worden deze gratis zakken afgeschaft. Men moet nu betalen vanaf de eerste zak. De proteststem van het Vlaams Belang bood op de raad geen soelaas: de bevolking zal deze beker van de eerste tot de laatste druppel moeten leegdrinken. Want volgens Nicole Van Duyse is de bevolking nu voldoende gesensibiliseerd en moet de vervuiler betalen.
Dat de vervuiler betaalt is een afgezaagde slagzin die voorbij gaat aan het feit dat dure huisvuilzakken sluikstorten in de hand werken. Bovendien is het een misleidende slogan die niet met de werkelijkheid overeenkomt. Neem bijvoorbeeld een garage die zijn activiteiten verplaatst of stopzet. Deze onderneming moet de grond waar de activiteit plaatsvond laten onderzoeken op bodemverontreiniging. Deze onderzoeken kosten meer dan enkele huisvuilzakken. Of de bodem nu verontreinigd is of niet, de zaakvoerder betaalt ook al is de grond niet vervuild. De vervuiler betaalt klopt dus niet met de werkelijkheid want ook de niet- vervuiler betaalt.

09 januari 2007

Eigen lof stinkt

Vrijdag LL, 05 januari, werd de nieuwe OCMW raad geïnstalleerd. De afgelegde eden waren nog niet koud of het wierookvat werd boven gehaald. De eerste in de rij was Backaert als nieuwe voorzitter van het OCMW. Hij feliciteerde de vorige voorzitter voor het gevoerde beleid en voegde er aan toe op dezelfde weg verder te gaan. Dat kan alleen maar rampzalig zijn voor de nu al 500 wachtenden voor een rusthuisbed. Een grote coalitie vond Backaert nodig en nuttig en hij prees daarbij de pas overleden Georges Van Duyse die aan de wieg zou gestaan hebben van de grote coalitie tussen “wit” en “zwart”. Ook hier neemt Backaert zijn wensen voor werkelijkheid, toen die grote coalitie gesmeed werd was Van Duyse daar niet bij noch van ver of van dicht. De oud voorzitter van het OCMW Freddy Merckx had het over een zelfde politiek van CD&V en GeBe. Wij denken dat ook hij zijn wensen voor werkelijkheid houdt, want hoe kan men het anders uitleggen dat ons OCMW raadslid, Ivo de Cock, al door een vijftal CD&Vers benaderd werd om een sterke oppositie te voeren. Alles koek en ei tussen CD&V en GeBe? Wij denken er het onze van.
Kwamen nog aan het woord: Anny Baert, gekozen met de steun van de Gemeentebelangen, (hoe is het mogelijk?) die zich als kleinste maar meest kritische stem voorstelde. Kritische stem die haar mond nooit opendoet! En ten slotte deed ook Rollier zijn duit in het wierookvat waar hij zei te sympathiseren met het OCMW. Wat dat betekend weten wij niet, maar wellicht weet hij het zelf niet. Met zulke “zwaargewichten” gaat het OCMW bestuurd worden de komende zes jaren. Het belooft niet veel goeds.

08 januari 2007

DDR toestanden

Wie gedacht had dat de meerderheid van CD&V en Gemeentebelangen tot spaarzamer gedachten zou komen nu de gemeentekas leeg is komt bedrogen uit. Het cultureel centrum staat nog altijd op de agenda voor deze legislatuur. Aldus konden wij vernemen uit de kranten. Ook gemeenteraadsleden moeten dat vernemen via de pers. De normale gang van zaken is dat de meerderheid in de gemeenteraad zegt wat zij van plan zijn uit te voeren. Daarop kan dan een debat volgen, maar neen, men verkiest een aanpak zoals in de voormalige DDR. Nochtans blijven CD&V en GeBe beweren dat zij democratische partijen zijn net zoals in de Duits Democratische Republiek.

04 januari 2007

"Onafhankelijke" Gemeentebelangen

"Gemeentebelangen kiest resoluut voor een Stekense koers. Gemeentebelangen wordt niet geleid vanuit nationale partijen. Daardoor wordt ons beleid niet bepaald op arrondissementele, provinciale, nationale of federale partijbesturen."
Zeggen ze.

Wat doen ze ? Zij kiezen GPS- Groen!e Annie Baert in de OCMW raad. Om toch maar zeker te zijn dat Vlaams Belang geen tweede mandaat zou hebben in de OCMW raad. In plaats van onafhankelijkheid is het dus politieke correctheid en het "cordon sanitaire". Heeft het Brusselse VLD hoofdkwartier het misschien voor het zeggen in de Stekense GeBe?

Zie ook "Bokkensprongen" op de blog van oud gemeenteraadslid en kersvers OCMW raadslid Ivo De Cock.

Installatie gemeenteraad
Op 2 januari werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De nieuwe Vlaams Belang fractie van links naar rechts: Joël Fassaert, Fractievoorzitter Rudi De Boever, Ria Alpaerts, Koen De Cock.

Voormalig gemeenteraadslid Ivo De Cock zal voortaan in de OCMW raad zetelen.

Stevige oppositie

Onze oud voorzitter en gemeenteraadslid, Ivo de Cock, gaat onze kleuren verdedigen in het OCMW. Veel moeite zal hem dat niet kosten aangezien hij in het verleden 12 jaar gezeteld heeft in deze instelling waarvan 3 jaar als voorzitter. Wie Ivo alvast kwam feliciteren was schepen Koppen van de CD&V, met een stevige handruk en de opdracht vooral een stevige oppositie te voeren. Graag gedaan Johan. Maar wat zal de GeBe uw coalitiepartner daar van vinden?
Maar ook door de GeBe wordt ons de nodige ruimte verzekert er stevig tegen aan te gaan. Ten minste dat konden wij vernemen uit de mond van onze vriend Heyse. Zou het dan toch niet zo goed boteren tussen GeBe en CD&V.
Die indruk werd nog versterkt in café “De Filosoof” waar het verzamelen geblazen was na de gemeenteraad. Beide partijen zaten zo ver als mogelijk uit elkaar. Van enige broederlijkheid was geen sprake eerder van een schutskring.