04 februari 2012

Uitnodiging Krokusbuffet

Iedereen uitgenodigd op ons jaarlijkse etentje. Gastspreker is

Filip De Man

Meer info hier of bij onze bestuursleden.