29 november 2016

Cameraplan

Het gemeentebestuur gaat – eindelijk – camera’s plaatsen om de overlast in de centrumzone aan te pakken. Toen wij in het verleden pleitten voor het plaatsen van camera’s dan werd dat steeds afgedaan als niet nodig, een inbreuk op de privacy, en zo meer. In een eerste fase komen er 9 camera’s op/rond de markt, fietsenparking, parking Tack en sporthal. In een tweede fase komen er nog 5 camera’s bij om bepaalde zones beter te bewaken. De camerabeelden worden bekeken en opgenomen bij de politie. De visie is, om naast een ontradend effect, ook bepaalde vaststellingen te kunnen doen. Daartoe moeten de beelden voldoende gedetailleerd zijn om personen te kunnen herkennen en nummerplaten te kunnen lezen. Een studiebureau heeft met de input van het college en de politie bekeken waar de camera’s moeten staan om datgene te bereiken wat men wil bereiken. Dat is allemaal goed, maar wij vinden het een gemiste kans dat die studie zich heeft beperkt tot de markt, parking en sporthal. Waarom is er geen studie uitgevoerd naar de noodzaak/wenselijkheid van camera bewaking op het gehele grondgebied?
Waarom geen camera’s aan de invalswegen, de OCMW site, het industriepark? Blijkbaar is het zeer moeilijk om iets te doen met camera’s aan doorgaande wegen (invalswegen, het industriepark), want dan worden ook toevallige voorbijrijdende voertuigen geregistreerd. Opgenomen camerabeelden die niet rechtstreeks aan een misdrijf kunnen gelinkt worden mogen niet gebruikt worden. Men mag zelfs geen tijdstip registreren wanneer een bepaald voertuig ergens gepasseerd is. Je zou beginnen denken dat de boeven zelf de wetgeving hebben geschreven. Maar zelfs dan is er nog altijd het ontradende effect van de camera’s en er kan ook nog altijd een politiepatrouille gestuurd worden als er iets vastgesteld wordt.
Waar wij het meest voor vrezen, is dat de 14 camera’s (9 in fase 1) die de kleine centrumzone zeer gedetailleerd in beeld brengen nauwelijks vaststellingen zullen doen. De problemen zullen zich verplaatsen naar naburige zones. Wellicht hadden minder camera’s hetzelfde ontradende effect gehad en kon men met het uitgespaarde geld elders camera’s plaatsen.

15 november 2016

Het Zomerhuis

Na jaren “nadenken” over een nieuwe bestemming voor de site van het Zomerhuis is het college nu toch met een visienota naar buiten gekomen. Het bestaande zwembad wordt behouden, maar er komt een houten constructie rond zodat het geheel een meer afgerond uiterlijk krijgt. Er zal niet gezwommen kunnen worden, maar het ondiepe gedeelte zal kunnen gebruikt worden als plonsbad voor kinderen. Het diepe gedeelte krijgt het uitzicht van een natuurlijke vijver met beplanting om het water op natuurlijke wijze te zuiveren. Er komt een terras en een gebouw met horecafunctie aan de kant van het plonsbad, dat is aan de andere kant van het afgebroken oorspronkelijke gebouw. Het gebouw moet passen in een groene omgeving en zal dus met natuurlijke materialen opgetrokken worden. De omgeving wordt een overwegend groen park met speeltuin en een geitenwollensokken blote voeten pad. Er wordt vooral gemikt op fietstoeristen die langs de oude spoorzate, de “fietsautostrade” zullen langskomen en even zullen verpozen op het terras. Auto’s worden geweerd uit het park en moeten aan de rand parkeren. Er komt een hoofdparking voor +-28 wagens aan de oude parking, +-20 parkeerplaatsen aan de kant van de Bormte en +-14 parkeerplaatsen aan de schuttersmaatschappij. Deze laatste is eventueel uit te breiden, indien nodig. Via de Bormte zal je niet langer naar de Brugstraat kunnen. Je kan tot aan de parking en daarna moet je terug richting Bormte. De ingang via de Brugstraat wordt enkele richting en je moet terug weg via de te heropenen uitgang naar de Tragel. De inwoners hier zien de bui al hangen: al het verkeer dat naar de tennis, de schuttersclub of het Zomerhuis komen zal via de Tragel weer weg moeten. Het zal toch wat schelen in deze vandaag zo rustige straat.

Het had allicht met het mooie septemberweer te maken want sommige gemeenteraadsleden raakten euforisch toen ze het over het plan hadden. Ze zagen het al helemaal zitten en dachten bijvoorbeeld al aan een ruimte voor yoga of “zen” klassen. Nu, wij zijn daar allemaal niet tegen, maar is het de taak van de gemeente om een horecazaak uit de grond te stampen? En wat is de leefbaarheid van zoiets? En wat is het effect op andere zaken in Stekene? Wat vindt de horeca- uitbater van de tennisclub - op dezelfde site gelegen - ervan?  Een uitbater voor de horecazaak moet winst maken of het blijft niet duren. Wie gaat hier naartoe komen? Men mikt op fietsers. Die ga je in de zomer wel zien passeren, maar hoeveel zullen dat er nog zijn als het weer wat minder wordt? Hoeveel weekends met goed weer zijn er in een seizoen? Ga je daar heel het jaar mee goedmaken? Als je met de wagen komt, ga je nog een eind moeten stappen door weer en wind. Als je al parkeerplaats vindt als er ook activiteiten zijn van de schuttersvereniging of de tennisclub.
Bij de aankoop van het Zomerhuis in 2008 wist het college (toen nog met CD&V) al niet wat men ermee ging aanvangen. Vandaag is er dus een visienota, maar die wordt door geen enkele studie ondersteund. Geen studie, noch naar leefbaarheid, noch naar het effect op de lokale economie (horeca), noch naar mobiliteit. Het College doet maar wat en achteraf zullen ze wel zien waar ze uitkomen.
(Vervolg hier...)