31 december 2012

De beste wensen voor 2013!

Voor 2013 ...

Willen wij u,
een veilig en hoopvol jaar toewensen,
dat de oude waarden, die ons dierbaar waren,
in 't nieuwe jaar, hun glans bewaren.