20 maart 2009

Trage, trage wegen

De gemeente is van plan een verbindingsweg aan te leggen tussen de Kemelstraat en de Pastoor Van Lierdestraat. Dat zorgde voor verhitte discussies in de raad van januari. Wat bleek : de nummering van de aangeduide waterlopen bleek niet te kloppen. Een aanpalende bewoner aan de Kemelstraat gaat niet akkoord; reden: voorbijgangers kijken in zijn woonkamer. De man, aanwezig in de raadzaal, verliet woedend en met slaande deuren de raadzaal,burgemeester De Rechter verwijtend van leugenaar en andere minder fraaie volzinnen. Daarop verweet de burgemeester de oppositie van populisme om even later Jean-Marie Dedecker aan te halen die vindt dat populisme een eretitel is. Wat er ook van zei ,Stany de Rechter vindt dat trage wegen, waar nodig, verbreed moeten worden voor de brandweer en ook verbeterd moeten worden. In dat verbeteren van trage wegen zullen, ons inziens ,minder verhitte discussies optreden dan voor de verbindingsweg tussen Kemel- en Pastoor Van Lierdestraat. Wij kunnen de burgemeester onmiddellijk op de juiste trage weg zetten: doe eens iets aan de trage weg die naar Trompkapel leidt. Die weg smeekt al jaren om verbetering en heeft zijn naam als trage weg niet gestolen, letterlijk en figuurlijk.

10 maart 2009

Eer aan Geert De Rijcker

Op 14 februari 2009 had de tiende voordrachtwedstrijd plaats van het Davidsfonds Stekene. Zoals bij de vorige wedstrijden, een schot in de roos : er waren niet minder dan tweeënveertig inschrijvingen om deel te nemen aan deze wedstrijd. De publieke belangstelling was dan ook groot. Voor de jongeren waren het de gezusters Michielsen die met de eerste prijzen bekroond werden. De hoofdprijzen voor de deelnemers van het middelbaar onderwijs gingen naar Vincent Vandenwoude en Marijke Baete. En het was de voorzitter van Dr. Geert De Rijcker- Kring, Ivo de Cock, die de eer kreeg in naam van de Kring de hoofdprijzen te overhandigen. De Kring had voor de gelegenheid niet minder dan vijf boeken geschonken. Niet alleen De Rijcer-Kring schonk boeken voor deze lofwaardige wedstrijd, ook de gemeenteraadsleden van het Vlaams Belang schonken een prijs in de vorm van een boek. Dat waren : Rudi de Boever, Astère Vaerewijck, Koen de Cock en Ria Alpaerts. Terwijl onze raadsleden voltallig aanwezig waren, lieten andere raadsleden van de meerderheid en de oppositie het afweten, alleen Reno Martens van de CD&V was aanwezig. Zelfs de schepen van cultuur, Nicole Van Duyse, blonk van afwezigheid. Wij kunnen alleen maar vaststellen dat cultuur door de meerderheid beleden wordt met de mond maar niet in daden.
De zeer christelijke dames en heren van de CD&V zouden toch moeten weten dat het geloof zonder de werken dood is. Van de Gemeentebelangen hadden wij niet anders verwacht, die zoeken hun heil bij de Open Vld en zijn logebroeders. Wij van onze kant doen wat wij zeggen en zeggen wat wij doen en houden de traditie in ere. Dr. Geert De Rijcker was indertijd voorzitter van het Davidsfonds. Wat wij ons verder afvragen: waarom werd er geen reclame gemaakt voor de dictielessen die de gemeente organiseert via hun academies?