20 maart 2009

Trage, trage wegen

De gemeente is van plan een verbindingsweg aan te leggen tussen de Kemelstraat en de Pastoor Van Lierdestraat. Dat zorgde voor verhitte discussies in de raad van januari. Wat bleek : de nummering van de aangeduide waterlopen bleek niet te kloppen. Een aanpalende bewoner aan de Kemelstraat gaat niet akkoord; reden: voorbijgangers kijken in zijn woonkamer. De man, aanwezig in de raadzaal, verliet woedend en met slaande deuren de raadzaal,burgemeester De Rechter verwijtend van leugenaar en andere minder fraaie volzinnen. Daarop verweet de burgemeester de oppositie van populisme om even later Jean-Marie Dedecker aan te halen die vindt dat populisme een eretitel is. Wat er ook van zei ,Stany de Rechter vindt dat trage wegen, waar nodig, verbreed moeten worden voor de brandweer en ook verbeterd moeten worden. In dat verbeteren van trage wegen zullen, ons inziens ,minder verhitte discussies optreden dan voor de verbindingsweg tussen Kemel- en Pastoor Van Lierdestraat. Wij kunnen de burgemeester onmiddellijk op de juiste trage weg zetten: doe eens iets aan de trage weg die naar Trompkapel leidt. Die weg smeekt al jaren om verbetering en heeft zijn naam als trage weg niet gestolen, letterlijk en figuurlijk.

Geen opmerkingen: