25 november 2009

Stekense drinkwaterbelasting 40% hoger

Niet geheel onverwacht zijn de Stekense beurzensnijders aan het werk geweest. Op de gemeenteraad van 24 november 2009 werd beslist om de gemeentelijke belasting op drinkwater met liefst 40% te verhogen, van 0,8730 naar 1,2222 euro per kubieke meter. Jaarlijks automatisch te indexeren, dus hoeft men er de gemeenteraad niet meer mee lastig te vallen.

Deze belasting komt bovenop de belastingverhogingen die reeds doorgevoerd werden na de verkiezingen. (*)

Wat het u gaat kosten kunt u berekenen op de webstek van de VMM.
Postcode 9190 levert u nog het huidige tarief van 0,8730 euro. Om het nieuwe tarief toe te passen kunt u herberekenen met postcode 9180 van Moerbeke. Als u nu denkt men er in Moerbeke even slecht aan toe is dan hier: het tarief van de personenbelasting is er 5% en de opcentiemen (onroerend goed belasting) 900.

(*) Belastingverhoging na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006: Personenbelasting van 7 naar 8%. Opcentiemen van 1350 naar 1550.