30 juni 2007

Dwaallicht 1

In ’t Zwaailicht, infoblad politiezone Sint-Gillis-Waas-Stekene kunnen wij lezen dat het aantal inbraken met 20% gedaald ten opzichte van 2005.
Goed gewerkt van de politie. Maar als wij wat verder kijken dan onze neus lang is komen wij tot een andere en ontnuchterende vaststelling.
In 2006 waren er 135 inbraken en in 2004 waren dat er 136. In vergelijking met 2004 is er welgeteld één inbraak minder dan 2 jaar geleden. Reden tot juichen?
Nog cijfers: in 2001 waren er welgeteld 102 inbraken de inbraken zijn sedertdien dus met 36% gestegen in 5 jaar; Dat is een stijging van 7,2% per jaar!
En zeggen dat de Gazet van Antwerpen op 6 juli 2002 blokletterde: “Huis- en tuindiefstallen blijven Waasland plagen”. Men zou bijna heimwee krijgen naar die plaag van 2001!

Dwaallicht 2

Dat de veiligheid te wensen overlaat in Stekene kwam nog maar eens pijnlijk aan de oppervlakte in mei 2007. Toen blokletterde “Het Laatste Nieuws”:
(Politie) “Personeel voelt zich niet langer veilig.” Als de politie zich al niet veilig voelt, wat moet het dan zijn met de rest van de bevolking?
Aanleiding tot het ongenoegen was het feit dat er te weinig mankracht is voor interventies. Nu zijn er in het beste geval 4 agenten ter beschikking voor interventies dat is één agent op 4.200 inwoners. In Gent zijn er 400 agenten voor interventies ( De Standaard van 16 juni 2007) dat is één agent op 573 inwoners. Volgens Gentse normen zou Stekene over een interventieploeg moeten beschikken van 30 agenten!
Als het de bedoeling is dat ’t Zwaailicht dient om de bevolking te informeren komt het blad schromelijk te kort. Het zou dan ook beter omgedoopt worden als ‘t Dwaallicht. Dan weet men ten minste waar men aan toe is.

Belgische staat inefficiënt

België draait vierkant. De federale staatsstructuur is te duur en te ingewikkeld om de burgers nog de elementaire dienstverlening tegen een aanvaardbare prijs te garanderen. Een en ander wordt nog maar eens bevestigd in een rapport van de Organisatie van Geïndustrialiseerde Landen (OESO). Het was al klaar voor de jongste verkiezingen (!).

De diagnoses zijn scherp en hard, is te lezen in verschillende kranten. “Ons land heeft alleszins de hoogste score voor het aantal ambtenaren in de klassieke ambtelijke diensten. 3,5% van de Belgen werkt in het algemeen bestuur, terwijl 2 à 2,5% een normaal cijfer is”. Het aantal ambtenaren is trouwens de jongste 10 jaar met 8% gestegen. Vooral de gemeenten en de deelstaten kennen een gevoelige uitbreiding van het aantal ambtenaren, terwijl de federale structuren lichtjes gekrompen zijn, maar “minder dan de overdracht van bevoegdheden naar de deelstaten deed vermoeden” (De Standaard, 28.06.2007).

In het dossier Het Alfabet van de Communautaire Scheeftrekkingen (klik hier) kon u lezen dat 25,5% van de Vlaamse beroepsbevolking in de overheidsdiensten werkt, terwijl dat cijfer in Wallonië op liefst 40% ligt (De Standaard, 10.02.2005).

Kortom: voor de OESO is dit land te duur en te vet. Voor het Vlaams Belang is het de consequentie zelf dat Vlaanderen veel efficiënter, goedkoper én democratischer kan worden bestuurd als het onafhankelijk wordt. Het is goed dat dit ook internationaal bevestigd wordt.

En hoe zit dat voor Stekene zal de alerte lezer zich afvragen. Hier komen de cijfers: in Stekene werd in 1994 869.946 euro uitgegeven aan personeelskosten en in 2006 was dat opgelopen tot 4.771.871 euro. Dat is een stijging van 448% in 11 jaar of een gemiddelde van 40% per jaar.
En zeggen dat de OESO zich beklaagt over 8% in 10 jaar!