31 december 2006

OM ER EVENTJES BIJ TE SLIKKEN !!!!

Hallucinant.... Ga zitten alvorens u dit leest !!!!!!!!

In een vraaggesprek met Jo Vandeurzen van de CD&V beschrijft Luc Van der Kelen in HLN wat het nieuwe "verstrenging" (!!!!!!) van de snel- Belgwet zoal betekent. Het is werkelijk verbijsterend om te lezen wat er achter de rug van degewone Vlaming door dit linkse parlement allemaal wordt uitgevreten.Wat denkt u van deze:Alle meerderjarige kinderen van een vreemdeling die Belg werd en in België woont krijgen automatisch het recht op de Belgische nationaliteit, zonder dat ze nog naar België moeten komen Ze zullen alles kunnen regelen vanuit hun eigen land. Ze hoeven verder geen enkele band met België tehebben! ... Het volstaat dat ze een ouder hebben die naar België emigreert en zich laat naturaliseren. Daarna volgt de hele clan in het buitenland: meerderjarige kinderen, hun kinderen enzovoort. Na een tijd heb je in alle landen hele kolonies Belgen."De hele wereld Belg" lijkt wel een devies van de regering, dwars tegen alle Vlaamse partijen in !! Met Nieuwjaar een kaartje sturen volstaat om de "band" aan te tonen tussen de Belg en de kandidaat- Belgen!!! Indien er twijfel bestaat over die band, die trouwens de enige voorwaarde is (!) om Belg te kunnen worden, MOET HET PARKET NAAR HET LAND VAN DE KANDIDAAT-BELG GAAN OM GINDER DE ZAAK TE GAAN ONDERZOEKEN!!!!! Onze parketten hebben in België toch weinig of niets te doen. Je moet hier dus nooit geweest zijn, maar je kan wel stemmen en alle rechtenvan een Belg hebben. Een betere en snellere methode om de islam te verspreiden werd nog nergens ter wereld uitgevonden, en het zal van België in de kortste keren een islamstaat maken. Een volgens Vandeurzen veel toegepaste "truc" in België is de volgende: zwangere vrouwen komen als toerist naar België en bevallen hier.Ze geven het kind niet aan bij hun ambassade. Volgens de Belgische wetgeving is dat kind dan statenloos, en heeft het dus recht op de Belgische nationaliteit. Op basis daarvan eist de moeder een verblijfsvergunning, waarmee ze naarhet OCMW stapt voor een leefloon. Tenslotte kan ze dan, als ze lang genoeg in het land is,zelf de nationaliteit aanvragen.Vandeurzen besluit: "Laurette Onckelinx heeft de aanpassing van de snel-Belgwet weggemoffeld in een verzamelwet met diverse bepalingen.Zo moet er niet apart over gestemd worden. Haar partij heeft het ernamelijk moeilijk mee."Wanneer zullen de ogen van de ongeïnteresseerde, zelfgenoegzame, volgevretenen ongelooflijk domme Vlamingen eindelijk opengaan? Zich laten hersenspoelen door de linkse VRT en de gesubsidieerde media is uiteraard gemakkelijker dan zelf een kritisch oordeel te vormen over deze (zeker voor onze komende generaties) totaal rampzalige maatregelen!!!!!!!!!!! Schol, en geef er ons allemaal nog eentje en ja ... Zalig kerstfeest gewenst zolang dit nog kan. In Engeland worden in vele bedrijven en door openbare besturende kersttradities afgevoerd omwille van ...... de moslims niet op hun teentjes te trappen.Tip als kerstgeschenk : een bourka voor uw echtgenote, zoniet minstens eenreeks sluiers.

Aloys Van Goethem

29 december 2006

Paarse, Politiek correcte GeBe

Op 2 januari vind op het gemeentehuis de installatie plaats van de nieuwe gemeenteraad. Tevens wordt de nieuwe OCMW raad verkozen. Wat blijkt ? De Gemeentebelangen dragen GPS-Groene Annie Baert voor om als OCMW raadslid te zetelen.

Het Vlaams Belang had een kans op een tweede mandaat in de OCMW raad. Die kans is nu door Gemeentebelangen de nek omgewrongen doordat de Gemeentebelangen de GPS-Groene! Annie Baert voordraagt.

GPS heeft op basis van de laatste verkiezingen normaal gezien geen schijn van kans op een OCMW mandaat. Dank zij de Gemeentebelangen zal GPS dus toch in de OCMW raad zetelen.

Ziedaar het democratisch gehalte en de politieke correctheid van de Gemeentebelangen.

22 december 2006

Geen geld voor veiligheid

De personeelskosten voor Stekene blijven stijgen. Zo blijkt uit de begroting 2007. Gemiddeld stijgen de gemeentelijke personeelskosten 4,9%. In Stekene is dat 8,2%. Voor Politiepersoneel zit er echter geen stijging in.

Of dat dan nodig is ?

De gemiddelde misdaadgraad voor plattelandsgemeenten is 3,9 misdaden per 1000 inwoners. Voor Moerbeke is dit 3,8. Voor Stekene: 6,4.

In Vlaanderen bedraagt het gemiddelde aantal politiepersoneel, administratie inbegrepen 1 per 365 inwoners. In Stekene is dat 1 per 529 inwoners.

Ons gemeenteraadslid, Ivo De Cock heeft dit meer dan eens aangeklaagd.

't Is maar dat U weet waar uw verhoogde belastingen niet naartoe gaan.

19 december 2006

Belastingen

Vandaag, 19 december 2006, de laatste gemeenteraad van deze legislatuur werden de gemeentebelastingen verhoogd. En nog niet zo'n beetje. Het gaat een gemiddeld gezin bijkomend zo'n 250 Euro (10.000 fr) per jaar kosten.

Voor ingewijden lang niet onverwacht. Maar voor de gemeenteraadsverkiezingen werd er natuurlijk zedig over gezwegen. Als er al geen stabiele belastingen beloofd werden...

Men zal natuurlijk verwijzen naar externe oorzaken. De echte oorzaak is natuurlijk het wanbeleid van de laatste jaren. Er is door ons gemeenteraadslid reeds herhaald op gewezen.

Van 1993 tot 2007 betekent dit een belastingverhoging van 151% of gemiddeld 10,8 % per jaar. Het Vlaams gemiddelde bedraagt 6,4 %.

Ons gemeenteraadslid, Ivo De Cock, heeft het op zijn blog dan ook over Zakkenrollers.


http://netto.tijd.be/geld_en_gezin/belastingen/Opcentiemen_stijgen_in_4_10_gemeenten.7911963-1624.art