29 december 2006

Paarse, Politiek correcte GeBe

Op 2 januari vind op het gemeentehuis de installatie plaats van de nieuwe gemeenteraad. Tevens wordt de nieuwe OCMW raad verkozen. Wat blijkt ? De Gemeentebelangen dragen GPS-Groene Annie Baert voor om als OCMW raadslid te zetelen.

Het Vlaams Belang had een kans op een tweede mandaat in de OCMW raad. Die kans is nu door Gemeentebelangen de nek omgewrongen doordat de Gemeentebelangen de GPS-Groene! Annie Baert voordraagt.

GPS heeft op basis van de laatste verkiezingen normaal gezien geen schijn van kans op een OCMW mandaat. Dank zij de Gemeentebelangen zal GPS dus toch in de OCMW raad zetelen.

Ziedaar het democratisch gehalte en de politieke correctheid van de Gemeentebelangen.

Geen opmerkingen: