29 december 2013

Budget 2014 en Meerjarenplanning

De Gemeentebelangen beslisten na de verkiezingen om Stekene alleen te besturen. Sindsdien is het uitkijken naar het beleid dat zou gevoerd worden. De laatste grote beleidsbeslissingen, de bouw van de sporthal en het uitstellen van het gemeenschapscentrum dateren al van vorige legislatuur. Met het budget 2014 en de meerjarenplanning moeten de Gemeentebelangen eindelijk inzage geven.

Dat de broeksriem aangehaald zou worden was al een tijd duidelijk. Allerhande belastingen, taksen, retributies en kosten werden verhoogd. Subsidies werden afgeschaft. Echt bespaard wordt er nog niet en de dienstverlening blijft onaangeroerd. Natuurlijke afvloeiingen worden niet vervangen en investeringen worden uitgesteld.

Economie
Letterlijk gaat men de lokale consumptie aanzwengelen door middel van waardebonnen voor de jubilarissen (Blz. 20 van de meerjarenplanning). Om één en ander in perspectief te plaatsen: Alleen al de nieuwe belasting op het verspreiden van drukwerk moet vier keer zoveel opbrengen als alle economische stimuli samen (Budget 2014). En zeggen dat de middenstand voor zowel Open-VLD als N-VA een belangrijke doelgroep is.

OCMW
Net als vorig jaar vroeg het OCMW een verhoging van de gemeentelijke bijdrage om de kosten van de investeringen te dragen. Die verhoging komt er dus niet, wel integendeel. Het OCMW moet zijn financiële reserves afbouwen en moet jaarlijks € 150.000,- van de gemeentelijke bijdrage zelf financieren. Allerhande kosten worden verhoogd. De opvang van andersvaliden, voorheen nochtans een strategische doelstelling genoemd, gaat niet door.

Politie
De gemeentelijke bijdrage aan de politiezone wordt met 10% verminderd. In het verleden was er steeds een overschot op het personeelsbudget. Het kader was nooit volledig ingevuld wegens te weinig kandidaten en omdat er te weinig agenten afstuderen aan de politieschool. Dit is toch wel hemeltergend. De plaag van rondtrekkende inbrekers neemt almaar toe. De politie staakt om permanent 2 ploegen op de baan te eisen. Agenten willen hier niet komen werken, deels wegens te weinig nacht-/weekend-/overuren. En dan komt men doodleuk vertellen dat er een overschot is op het personeelsbudget.

22 december 2013

Prijzenslag bij OCMW

Binnenkort  zal de persoonlijke was van de bewoners (die nu in de dagprijs inbegrepen is) aangerekend worden als supplement van € 2 per dag. (per maand dus een bijkomende kost van 60 of 62 euro).Deze verandering zal voorlopig alleen toegepast worden bij de bewoners die vanaf september 2013 ingeschreven zijn: het aanrekenen van de persoonlijke was (niet meer in de dagprijs inbegrepen) staat bij hen reeds in hun contract vermeld.Dus ook alle nieuwkomers zullen de bijkomende prijs van de persoonlijke was nu extra moeten betalen en is niet meer in de dagprijs inbegrepen.De mensen zijn wel vrij om hun was door familieleden te laten doen en dan hoeven ze natuurlijk die 2 euro niet te betalen.


Vanaf januari 2014 zal de aankoop van een dienstencheque verhogen van € 8,5 naar € 9 voor de eerste 400 en €10 voor de volgende 100 per kalenderjaar per gebruiker beperkt tot 500 stuks; beperkt tot 1000 stuks voor een gezin.

Het woonzorgcentrum  gaat uitbreiden en binnenkort start men met de bouw van de 30 sociale appartementen, waarvan 27 voorbehouden voor ouderen (65-plussers) en 3 appartementen voor  mensen die een erkenning hebben voor begeleid wonen.Dat vind ik heel positief.

  Maar wie zal er een kamer in het WZC nog kunnen betalen? 

De ligdagprijs is in 2013 gestegen met € 3 per dag en staat nu op 44,64 euro per dag. Vanaf 1 april 2014 is er een jaarlijkse indexverhoging zodat de ligdagprijs dan naar 45,07 euro gaat.Die prijs zal in de loop van de legislatuur verschillende keren omhoog gaan zodat men tegen 2018 een ligdagprijs van € 60 voorziet. (oorspronkelijk had men € 57 voorzien)

Tegen 2019 zou dit € 61,2 bedragen tegenover de oorspronkelijke voorziene prijs van €58,14.
De financiële draagkracht van de bewoners- bejaarden zal waarschijnlijk niet evenredig zijn met de stijging van de ligdagprijs. Momenteel gaat dit over 2 personen op 100 bejaarden in het WZC. Tegen 2018 wordt de dagprijs geraamd op 60 euro: er wordt ingeschat dat vanaf dan 15% niet de volledige dagprijs zal kunnen betalen.

Dit zijn ramingen,maar waar rook is, is vuur.
 Ik zal het even voor u uitrekenen: €60 per dag x 30 dagen (of 31): 1800 of 1860 euro per maand, tellen we daar de was bij, nog eens €60 of €62 meer. Dan hebben we ook nog dokterskosten, medicijnen en wat drinken op de kamer: reken maar dat je dan rond €2000 per maand zit. Een schamel pensioen zal dus niet meer volstaan.
Wie zal dat betalen? Wie heeft zoveel geld? Wie heeft zoveel pingpingping…
Geers Gilberte
OCMW- raadslid