05 december 2016

De Kerkstraat

De Kerkstraat wordt heraangelegd. Het gaat in feite over de derde fase van de werken waarvan de eerste twee fasen inmiddels zolang geleden zijn dat men zich amper kan herinneren hoe het was voor de aanvang. Andere prioriteiten bij de Watergroep zorgden steeds voor uitstel, maar nu gaat het er dus van komen.
Er komt een gescheiden afvoer van regenwater en rioolwater. Dit betekent dat bij oudere woningen het regenwater zal moeten afgekoppeld worden. De kosten voor dit werk zal door de gemeente gedragen worden, maar er zal een retributie aangerekend worden van € 1.500,- om aan te sluiten op de riolering. Tot vorig jaar bedroeg die retributie nog € 500,- en droeg de gemeente het grootste deel van de kosten. Vandaag moet de eigenaar het grootste deel van de kosten dragen.
Er is een studie uitgevoerd om de verkeerssituatie te bekijken. Er werden verschillende alternatieven naar voor geschoven, maar één situatie kwam toch duidelijk naar voor als de beste. Deze is door het schepencollege ook aangenomen en wordt dus uitgevoerd. De Kerkstraat wordt een éénrichting- straat van de Sparrenhofdreef tot aan de Heikant. Er zal ook slechts 30 km per uur gereden kunnen worden. Door het uitgespaarde baanvak is er voldoende plaats voor een voet- en fietspaden. Tot hier hebben wij er geen al te grote problemen mee. Waar wij vooral voor vrezen is dat het verkeer in de omliggende woonwijken sterk gaat toenemen, vooral in de Frans van Brusselstraat. Men wil auto’s vooral langs de Molenbergstraat en de Potaarde laten rijden, maar wie gaat zover rondrijden als je je kind naar school doet of als je boodschappen gaat doen naar de Okay? En je geraakt nu al moeilijk van de Molenstraat of de Potaarde naar het centrum. Er zullen dus bijkomende maatregelen getroffen moeten worden. Het is dan ook bijzonder jammer dat de verkeersstudie beperkt bleef tot de Kerkstraat en omgeving.