06 september 2017

Goed bestuur: Schepencollege kan met € 8500,- geen bloemetje kopen

De gemeenteraad heeft het begrip "dagelijks bestuur" opnieuw vastgesteld. (Gemeenteraad van 22/08/2017). 

Nu heb ik er op zich geen probleem mee dat er bedragen afgesproken worden waaronder uitgaven als normale dagelijkse uitgaven worden beschouwd. Om het met het voorbeeld van Schepen De Witte te zeggen: Als het gemeentebestuur een ruiker bloemen wil kopen voor één of andere jubilaris, dan zou het toch niet bepaald getuigen van goed bestuur om daarvoor een aanbesteding te moeten uitschrijven. Dat begrijpt iedereen.

Wat het iets minder begrijpelijk maakt is natuurlijk dat er vroeger ook al zo een bedragen waren vastgelegd. Zo kon men facturen van bestelbonnen tot € 8.500,- eenvoudig goedkeuren. Dat wordt nu opgetrokken tot € 30.000,-. Je kan dus al een redelijke auto kopen en het nog een "dagelijkse uitgave" noemen. Natuurlijk kan dit laatste niet echt, je hebt budgetten nodig die door de gemeenteraad zijn goedgekeurd, maar bij wijze van voorbeeld... Alleszins héél wat méér dan de bloemen van schepen De Witte.

Het begrip "Dagelijks bestuur" in Stekene:
  • € 30.000,- (vroeger € 8.500,-) voor opdrachten die tot stand komen via een aanvaardde factuur.
  • € 135.000,- (vroeger € 85.000,-) voor opdrachten die tot stand komen met een onderhandelingsprocedure.

23 juli 2017

Leeuwenvlag ondersteboven aan OCMW

Op zondag 23/07/2017 hing de Vlaamse Leeuw aan het Stekense OCMW op zijn kop. Was er misschien een weerstander aan het werk ter gelegenheid van de het Te Deum ter gelegenheid van de Belgische feestdag?

09 mei 2017

Toch geen lening met thesauriebewijzen

Stekene gaat voor 6 miljoen euro lenen (Gemeenteraad 25/04/2017). Er wordt geopteerd voor klassieke leningen. Het geplande systeem van leningen middels "commercial papers" wordt dus afgevoerd. Ik heb destijds sterk gepleit tegen het gebruik hiervan omwille van de grote risico's die hieraan verbonden zijn (zie hier). Het gezond verstand kan dus toch nog zegevieren. Wie denkt dat het Vlaams Belang geen invloed uitoefent, heeft weer eens een reden om zijn mening te herzien.

De andere oppositie probeerde de lening te veroordelen als een teken van slecht bestuur, maar uiteindelijk is lenen de normaalste zaak van de wereld. Het college kon er zich gemakkelijk vanaf maken door erop te wijzen dat de leninglast al enkele jaren aan het dalen is. Bij dit laatste kunnen wel enkele kanttekeningen bij gemaakt worden.... stel je bijvoorbeeld eens voor dat het gemeenschapscentrum waarvoor de gemeentebelangen zo sterk geijverd hebben er gekomen was, wat zou de leninglast dan geweest zijn?


31 maart 2017

Het zomerhuis

De plannen rond het Zomerhuis krijgen concreet vorm (Gemeenteraad 28/03/2017) en blijkbaar is de oppositie nu wakker geschoten. Geschrokken (of blij verrast?) door de hoge kostprijs (€ 3,5 M incl. BTW) vragen CD&V en Groen zich nu af of het wel de taak is van de gemeente om een horeca zaak uit de grond te stampen. Hiermee nemen zij ons standpunt over van bij de goedkeuring van de concept nota over. (Gemeenteraad van 25/10/2016).

De hoge kostprijs weerhoudt er hen er echter niet van om verontwaardigd te zijn dat er geen zonnepanelen, een zonneboiler of (waarom niet) een geothermische warmtebron voorzien is. Dat zou de prijs uiteraard nog een pak opdrijven.

De CD&V was bij de kosten trouwens nog "vergeten" te vermelden dat de aankoop van het park zelf ook wel méér dan een habbekrats gekost heeft en ook de afsluiting en afbraak van de gebouwen. Maar dat hadden ze destijds zelf mee beslist... Wat hadden ze toen gedacht? Dat er helemaal geen investeringen meer nodig zouden zijn? Of gingen ze het laten liggen zoals het was?

De groenen schoten de waterpartij helemaal af. Allicht omdat ze door mijn vragen in de commissie te weten waren gekomen dat er een traditionele filter en chlorering ging toegepast worden. Dus: geen waterpartij. Of toch: Ze begonnen opnieuw hun liedje over een zwemvijver. Dus een zwembad, maar dan ecologisch. Dat zou allemaal zonder al te veel kosten mogelijk zijn. Ik probeerde hen even met de voeten op de grond te zetten en wees erop dat er wellicht zowat de helft van het park nodig zou zijn om dat zwemwater op ecologische wijze te zuiveren. Dat werd prompt ontkend, maar ze moeten zelf maar eens gaan kijken naar zwembad Boekenberg in Deurne, hoeveel water, oppervlakte, speciale planten enz... dat er nodig zijn. Daarbovenop wordt ook het aantal zwemmers beperkt.

Ook het college heeft geleerd van onze opmerkingen. Eén van de kritieken was dat geen studie was naar haalbaarheid noch naar de gevolgen voor de lokale horeca. Vandaag is er nog geen studie, maar ze hebben blijkbaar toch hun oor te luisteren gelegd bij de sector en zijn tot de bevinding gekomen dat zo'n zaak 150 zitplaatsen nodig heeft om leefbaar te zijn. Als je dan bekijkt hoeveel parkeerplaatsen hierbij nodig zijn, dan zou ik toch denken dat 75 toch het absolute minimum is. Dat is gemiddeld 2 personen per auto. Het is - uiteraard - de bedoeling dat men zoveel mogelijk te voet of per fiets komt, maar bij slecht weer is dat niet echt realistisch. In ieder geval, de 62 parkeerplaatsen die voorzien waren in de conceptstudie lijken toch veel te weinig. Maar kijk, ook hier heeft het college naar ons geluisterd en is men aan het bekijken waar er extra parkeerplaatsen kunnen komen. Alleen jammer dat hiervoor naar bijkomende onteigeningen wordt gekeken. Hierdoor gaan de kosten natuurlijk weer oplopen. Een stukje van het park hiervoor voorzien kan natuurlijk niet: stel je voor dat ze een boom zou moeten vellen...

U ziet, met de 3,5 miljoen euro gaat men er nog lang niet komen. En hoewel de "andere" oppositie zegt dat het veel te duur is, wat zij voorstellen zou nog een pak duurder zijn. Laat het duidelijk zijn: Alleen met ons krijgt u goed bestuur. Alleen met ons: Geen Prestigeprojecten!

04 januari 2017

Nieuw OCMW: problemen

Nieuw OCMW

Zoals er destijds verschillende problemen waren in het nieuwe Snoezelhof, de sociale appartementen, zo zijn er nu ook problemen opgedoken in het nieuwe WZC.
In de keuken waren er problemen met de afvoer, zodat op een bepaald moment een groot deel van de kelder ondergelopen was. Dat is nu opgelost.
Er was ook al een brand op het gelijkvloers: door een kortsluiting in een lamp.
In de kelder is de deur van de keuken ook al een tijd kapot: de deur staat wagenwijd open, wat zeker niet in overeenstemming is met de hygiëne. Dat is al sinds begin december doorgegeven aan de directie, maar nog geen gevolg aan gegeven; een teken van laksheid. Ook de grote pot om aardappelen in te koken is stuk: hoe komt dat dan weer?
 Wij vragen ons het volgende af: komt dit allemaal doordat de werken niet goed uitgevoerd zijn of door de slechte kwaliteit van de materialen die gebruikt zijn? Dat allemaal omdat de werken sneller af moeten zijn zoals beloofd is en het WZC vroeger kan geopend worden? Zoiets als :”haast en spoed zijn zelden goed?”
Ik heb de directie aangespoord via de secretaris om alles zo vlug mogelijk te laten herstellen. Ben benieuwd hoe lang het zal duren. En wat zal het volgende zijn?
Onze bewoners betalen genoeg : dan willen wij ook dat alles in orde is, ik hou het in elk geval goed in de gaten.
OCMW-raadslid, Gilberte Geers, 2 januari 2017
Antwoord gekregen op de voorgenoemde problemen:
-de deur is stuk gegaan door een verkeerde behandeling: Strabag is verwittigd en het zal door de secretaris opgevolgd worden wanneer de deur hersteld wordt.
-over de kortsluiting in de lamp nog geen nieuws.
-de aardappelpot is niet kapot, maar het probleem zit in de kabel die naar de pot loopt: bij de montage is er door de kabel die in de vloer zit, geboord; daardoor ligt de ketel in stroomverlies.
Ceratec zal een nieuwe kabel komen leggen.
Ik volg alles nauwkeurig op.
Gilberte Geers, OCMW-raadslid,  4jan.2017