08 december 2017

WANBELEID IN HET OCMW van STEKENE


Er is een grote personeelsproblematiek bij het OCMW van Stekene. Al meer dan een jaar wordt er aan de alarmbel getrokken. Mensen van de administratie van het OCMW, maar ook meerdere personeelsleden van het woonzorgcentrum, maken zich ernstige zorgen over de communicatie en de manier waarop die wordt gevoerd. Er vond ook een benoeming plaats terwijl er negatieve beoordelingen waren. Wordt er iemand de hand boven het hoofd gehouden? Het laat zich raden dat de sfeer bij het personeel gespannen is.
Velen lopen op de toppen van hun tenen door de arbeidsdruk waardoor er meer meldingen van ziekte zijn. Enkele mensen namen zelfs ontslag. Er wordt soms te weinig personeel ingezet, wat leidt tot ontevredenheid bij sommige bewoners van het woonzorgcentrum en bij hun familie. Dat komt de reputatie van onze lokale woonzorg niet ten goede.
Naar ik hoorde, is er ook een probleem met de opnamepolitiek: de patiĆ«nten moeten zelf vragen beantwoorden over hun ‘kunnen en niet-kunnen’. Die mensen hebben hun fierheid nog en verbloemen de werkelijkheid daarom te dikwijls. En zo worden sommige mensen die in het woonzorgcentrum thuishoren, wandelen gestuurd.
Ik hoop dat de ogen van de beleidsvoerenden, ‘Gemeentebelangen’, eens opengaan en de nodige aanpassingen zullen gebeuren. Wanneer? Zo snel mogelijk, want zo kan het niet verder.

Zijn we het erover eens dat in vele andere sectoren zulke problemen snel koppen zouden doen rollen?

OCMW-raadslid voor Vlaams Belang, Gilberte Geers

Geen opmerkingen: