29 juni 2015

Met de groenen geen land te bezeilen

Met de groenen is geen land te bezeilen. Dat zei ons voormalig gemeenteraadslid wijlen Fons Dhollander jaren geleden. Dat geldt blijkbaar nog steeds.

Tijdens de gemeenteraad van  24 maart vond GPS (Groen) raadslid Carl Ivens dat er teveel bomen worden geveld en te weinig geplant. Het protest tegen het het rooien van wat bomen in het centrum om plaats te maken voor een gebouw lijkt al wat overdreven, maar goed, hij is verkozen met een groen programma. Maar toen begon hij over het Stropersbos. Er zijn daar ook veel te veel bomen gerooid. Nu, als er ergens de groenen hun zin kregen, dan is het wel daar. Twee miljoen euro is daaraan gespendeerd. Of weggegooid, zo te horen. Tijdens de rondleiding ter gelegenheid van de opening hoor ik de gids nog uitleggen dat er licht moest zijn zodat er allerhande planten zouden kunnen groeien en hij wees daarbij naar kruiden en heide in de berm die vroeger geen kans hadden om op te schieten. Naast de initiële werken zijn er maatregelen getroffen om het gebied blijvend in stand te houden zoals het toen bedoeld was. Moet er nu weer geld tegenaan gesmeten worden?

Het zijn niet de enige demarches. Het natuurgebied het gelaag wordt nu door Natuurpunt beheerd. Daar is helemaal niets op tegen, integendeel. Maar nu wil het gemeentebestuur (eindelijk!) langs het gelaag een fietspad aanleggen. Dat was gepland over de gracht langs de Nieuwstraat en de IJzerhandstraat zodat een deel van het natuurgebied ingenomen werd door het fietspad. Dat was natuurlijk een probleem. Blijkbaar is er onderhandeld tussen het schepencollege en Natuurpunt en gaat een groot gedeelte van het fietspad boven de gracht aangelegd worden. Dat brengt natuurlijk aanzienlijke meerkosten mee. Maar toch liet GPS (Groen) raadslid Jan Van Remoortel zich in een gemeenteraad ontvallen dat men bij Natuurpunt niet zo tevreden is met het bereikte compromis. Het is dus niet genoeg en heel het fietspad moet boven de gracht aangelegd worden. Het idee dat er met dat extra geld misschien wel elders méér voor het milieu gedaan kan worden komt blijkbaar niet bij hen op.

Vroeger pleitten de groenen voor inbreiding. Méér gebouwen in het dorp, méér natuur in de rand. Tegenwoordig zou men in het Centrum van Stekene niet meer mogen bouwen om een paar bomen te sparen.  De academie in het oud klooster wordt tegengehouden op alle mogelijke manieren. Waarom? Ja, waarom eigenlijk? Stel je voor: het dorpszicht van het klooster blijft bewaard, de academie krijgt (eindelijk!) een deftig onderkomen en er worden 48 nieuwe woningen gebouwd, niet in één of andere groene rand, maar in het centrum van de gemeente. O ja, de verkeersdrukte in de Kerkstraat zou sterk toenemen. Kijk, als de school begint of uit is is het inderdaad erg druk. Ik ben er dan ook voorstander van om tijdens die uren een gedeelte van de Kerkstraat verkeersvrij of enkele richting te maken. Maar de rest van de dag? Er zijn perioden dat er nauwelijks een kat te zien is. En wanneer komen gepensioneerden - die wellicht in meerderheid die nieuwe woningen gaan bezetten - buiten?