26 oktober 2011

Stekene richt Autonoom Gemeentebedrijf op

Op 25/10/2011 werd door de gemeenteraad een zogenaamd autonoom gemeentebedrijf (AGB) opgericht. Er kunnen verschillende bestuurlijke redenen zijn waarom een gemeente zo een AGB opricht. In de meeste gevallen echter, is het de bedoeling om de BTW op investeringen te vermijden. In het geval van Stekene gaat het om een patrimonium- AGB. Dit wil zeggen dat het AGB nieuwe gebouwen in opdracht van de gemeente zal oprichten en daarna aan de gemeente zal leasen.

Het voordeel voor de gemeente is dat het AGB geen BTW hoeft te betalen op de investering. Maar de gemeente gaat wel BTW moeten betalen op de lease die ze aan het AGB zal betalen. Over een periode van maximum 15 jaar moet de BTW op die manier terugbetaald zijn. In feite komt het erop neer dat de gemeente een renteloze lening krijgt voor het bedrag van de BTW, op kosten van de BTW administratie.

Het bedrag dat op die manier bespaard wordt is natuurlijk afhankelijk van de intrest. Voor de momenteel geplande projecten van gemeente en OCMW samen gaat het college uit van een besparing van 700.000,- euro op een periode van 15 jaar. Gemiddeld dus zo'n 47.000,- euro per jaar, maar bij een lening betaalt men de eerste jaren veel meer intrest, waardoor er voor de gemeentekas nu onmiddellijk een veel groter voordeel is.

Een voorbeeld: De sporthal en het gemeenschapscentrum kosten samen zo'n 16 miljoen euro. Dat is 13,2 miljoen + 2,8 miljoen BTW. Die 2,8 miljoen euro BTW zou je zonder AGB moeten bijlenen tegen een intrest van laat ons zeggen 3,5 %. De aflossing daarvan op 15 jaar zou per jaar zo'n 243.000 euro bedragen. Het eerste jaar zou je 98.000,- euro rente betalen. De volgende jaren daalt het bedrag van de rente ieder jaar. Die rente is wat de gemeente bespaart door de leasingconstructie met het AGB.


Is dit nu een goede zaak? Dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. Het bespaarde bedrag in absolute cijfers is natuurlijk aanzienlijk, maar in verhouding tot de totale leninglast van bijna 3 miljoen lijkt 100.000 euro al bijlange zoveel niet meer. En natuurlijk moet je ook kosten in rekening brengen. Die zijn vandaag natuurlijk zeer laag gehouden. Er is geen personeel en de bestuurders krijgen geen loon of zitpenning. Maar hoe gaat dat in de toekomst evolueren?

Nog een andere bedenking. Toen Griekenland toetrad tot de euro moest het dank zij de euro veel minder intrest betalen. Was dat een goede zaak? Ja, a priori bekeken wel. Maar achteraf gezien is het net hierdoor dat Griekenland plots veel meer kon lenen. En dat hebben de Griekse politici dan ook massaal gedaan, met de gekende gevolgen.

Dus, is dat uitstel van de BTW een voordeel ??