09 mei 2017

Toch geen lening met thesauriebewijzen

Stekene gaat voor 6 miljoen euro lenen (Gemeenteraad 25/04/2017). Er wordt geopteerd voor klassieke leningen. Het geplande systeem van leningen middels "commercial papers" wordt dus afgevoerd. Ik heb destijds sterk gepleit tegen het gebruik hiervan omwille van de grote risico's die hieraan verbonden zijn (zie hier). Het gezond verstand kan dus toch nog zegevieren. Wie denkt dat het Vlaams Belang geen invloed uitoefent, heeft weer eens een reden om zijn mening te herzien.

De andere oppositie probeerde de lening te veroordelen als een teken van slecht bestuur, maar uiteindelijk is lenen de normaalste zaak van de wereld. Het college kon er zich gemakkelijk vanaf maken door erop te wijzen dat de leninglast al enkele jaren aan het dalen is. Bij dit laatste kunnen wel enkele kanttekeningen bij gemaakt worden.... stel je bijvoorbeeld eens voor dat het gemeenschapscentrum waarvoor de gemeentebelangen zo sterk geijverd hebben er gekomen was, wat zou de leninglast dan geweest zijn?