13 december 2010

Kosten voor Gemeenschapscentrum en Sporthal lopen op tot 14,6 M euro

De kosten voor het gemeenschapscentrum en de nieuwe sporthal lopen al op tot 14,6 miljoen euro. Dat bleek tijdens de commissievergadering ondersteunende beleidsdomeinen op dinsdag 07/12/2010.

Een stijging met 2,25 milioen euro in vergelijking met de tweede budgetwijziging van 2010 (Gemeenteraad 28 september 2010).

De grafiek hieronder toont de evolutie van de kosten per budgetwijziging. De verschillende kleuren geven aan welk jaar de kosten gepland zijn.

Op de vraag of dit nu de volledige kosten omvat melde de burgemeester dat altijd alle geactualiseerde kosten in de meerjarenplanning opgenomen worden zodat een project nooit ondergefinancierd is.

Ja? Dat zal wel!

  • Bij het budget 2010 (Gemeenteraad 15/12/2009)(zie mijn tussenkomst) was de kost voor het oprichten van het gemeenschapscentrum plots gedaald met niet minder dan 1 miljoen euro. Men is toen terug gegaan naar de raming van... 2004. De actualisering van de bouwkost, de aanpassing van het ontwerp, de fotovoltaïsche zonnepanelen, de camera en inbraakbeveiliging gingen er weer uit.
  • De minimale omgevingswerken die noodzakelijk zijn om op een normale manier binnen te kunnen gaan waren geschat op 400.000 euro bij de 2de budgetwijziging van 2009. Bij het budget 2010 was dat niet meer nodig. Bij de 2de budgetwijziging van 2010 zat het er met 440.000 euro opnieuw in.
  • Omwille van geluidsoverlast voor de omwonenden in de Stadionstraat blijkt het noodzakelijk te zijn om een luifel te plaatsen aan de ingang. Kostprijs: 560.000,- euro (*). Die luifel blijkt nu al noodzakelijk te zijn sinds de eerste milieuaanvraag. Dat is dus al van voor de wijziging aan het ontwerp zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2009. Nu pas komt het in de meerjarenplanning.
  • De milieuvergunning (na de tweede aanvraag) stelde als opschortende voorwaarde dat er opnieuw een studie van de omgevingsakoestiek diende te gebeuren (College besluit 28/06/2010). Blijkbaar zijn er nog méér ingrepen nodig om de geluidsoverlast te verminderen. Met deze kosten werd nog geen rekening gehouden.
Is dat correct budgetteren?

De burgemeester stelde dat de uiteindelijke kostprijs wellicht lager zal uitkomen dan vandaag gebudgetteerd. Wel, ik hoop het, maar de vier bovenstaande voorbeelden tonen aan dat de meerjarenplanning een lachertje is en dat de kostprijs ongetwijfeld nog heel wat hoger zal uitkomen. Het ziet er trouwens naar uit dat het college dit al incalculeert. Voor 2012 zijn al voor 4,4 miljoen euro projecten uitgesteld (**).

Het enige lichtpuntje in deze is dat de burgemeester toegaf dat het de komende jaren een harde dobber zal worden.

(*) De omgevingswerken stijgen van 440.000 (BW2 2010) naar 1 miljoen euro (Budget 2011).
(**) Volgens de jongste aanpassing van de meerjarenplanning.

Info: Gebruikte gegevens