11 november 2008

Heilige bomen

Dat bomen zowat heilig zijn voor de Groenen kunnen wij lezen in de aanbevelingen van Animal. Bomen, aldus Animal, vervullen een economische, sociale, educatieve, wetenschappelijke, ecologische en milieubeschermende functie. Wie na deze opsomming de draad kwijt is, of liever door de bomen het bos niet meer ziet ,deze waarschuwing: wie het waagt een boom om te hakken zonder vergunning ,riskeert zwaar gestraft te worden.
Zo veroordeelde de rechtbank van Leuven iemand tot acht dagen cel en een boete van 130 euro per omgehakte boom. Vergelijk dat maar eens met de moordenaar van Mombaerts, die kwam ervan af met 120 uren gemeenschapsdienst. Er wordt zelfs in pure DDR- stijl een kliklijn in het leven geroepen om mensen te verklikken die het wagen een boom om te hakken.
Om te bewijzen dat het de Groenen menens is met hun liefde voor bomen, kwam groene Jan Van Remoortel met een voorstel in de raad van oktober, om bossen aan te planten. Volgens Jan moet er dringend werk gemaakt worden met deze aanplant om de Kyoto normen te halen. Helaas voor hem kreeg hij onmiddellijk lik op stuk om te beginnen met Rollier en gevolgd door ons raadslid Koen De Cock. Want, aldus voorgaande sprekers, de Groenen gaan zelf over tot het massaal kappen van bomen in het Stropersbos. Zij liggen daar zelfs met elkaar overhoop met deze gang van zaken. Verder wees Koen erop dat om de Kyoto normen te halen geen bossen moeten aangeplant worden maar landbouwgewassen. Want suikerbieten geven 4,5 maal meer zuurstof dan bossen, aardappelen 3 maal zoveel, wintergranen 2,5 maal meer en gewoon weiland 50 procent meer. Het is dus hoogst onverstandig landbouwgrond op te offeren voor bossen. Het voorstel van groene Jan werd dan ook met brio weggestemd . Drie voor en de rest tegen.

Lof der zotheid

Indertijd schreef Erasmus zijn Lof der Zotheid. In dat boek hekelde en stak hij de draak met de gang van zaken in de toenmalige samenleving. Moest hij nu terugkomen met de groene verdwazing in het vizier, zou hij beslist vingers en duimen aflikken en aan een tweede uitgave van zijn Lof der Zotheid beginnen. Gegarandeerd met meer succes. Want hoe men het ook draait of keert, met de groenen kan de “zotheid “niet op.
Dat laatste wordt nog maar eens bewezen door de Groen! schepen Hugo Leroux van Diepenbeek. De gemeente wil er een groot stuk gaan onteigenen om de bedreigde boomkikker een “mooie” plaats te geven om te leven. Gaat het in Stekene over een paar duizend vierkante meter voor een kamsalamander, in Diepenbeek gaat het om 110 hectare. De reacties in de gemeente Diepenbeek laten zich dan ook raden : van stomme verbazing tot woede.
Veel inwoners zien hun geliefde achtertuin onteigend worden. Een slachtoffer van deze groene verdwazing: “Te gek voor woorden. En zeggen dat ik hier net nog een vijvertje aangelegd heb, speciaal voor kikkers. Nu zou de gemeente dat zomaar afpakken, voor een kikker. Als dat doorgaat moet ik ook mijn stallen afbreken want die staan dan in natuurgebied”. Leroux wordt terecht verweten een groene fundamentalist te zijn, maar de groene schepen komt daar niet van onder de indruk. De plannen moeten doorgaan. Hij voelt zich onbedreigd als enig verkozene van Groen! Precies die ene zetel die het bestuur nodig heeft om een meerderheid te vormen. In Diepenbeek kan men zijn leute op met deze groene “opkikker” in het gemeentebestuur. Daar zal men in het vervolg wel tweemaal nadenken om een meerderheid te vormen men Groen!

08 november 2008

Vossenplaag

In 2002 lanceerde minister Dua de idee gratis kippen uit te delen voor het recycleren van het huishoudelijk groenafval. Tevens ging de minister de jacht op de vossen herbekijken, uiteindelijk verbieden. Het gevolg is dat nu geen enkele kip nog veilig is, tenzij men rond de kip een afsluiting plaatst van meer dan twee meter hoog. Gevogelte staat immers bovenaan op het verlanglijstje bij de vossen. Vandaag zijn de schademeldingen bij het provinciebestuur dagelijkse kost. De vossen hebben het wildbestand praktisch op nul gebracht. Waterhoenders zijn niet meer te bespeuren. Hazen, fazanten en patrijzen zijn zo uitgedund dat men van de laagste populatie kan spreken sinds mensenheugenis. Bij eenden en andere grondbroeders vallen de eieren en de jonge kuikens ten prooi aan de vossen. De jager is andermaal de grote zondebok... Van natuurbehoud gesproken! Aan de boer wordt gevraagd aan weidevogelbeheer te doen. Schitterend idee. Maar wat baat het als de vos het jong broedsel rooft? Ook de houders van neerhofdieren hebben geen rustige nacht meer. Heel Vlaanderen heeft vandaag te kampen met de vossenplaag en Stekene is daarbij geen uitzondering.

Ook niet- bosrijke gebieden worden al geteisterd. Hele parken ganzen, eenden en kippen worden in één nacht vernield. De vossenburchten zijn per Vlaams decreet het jaar door beschermd. De vossenjacht is nu enkel toegelaten van 1 september tot eind januari. De minister wilde de jacht nu nog meer beperken! Veel van haar partijgenoten erkennen de "overpopulatie". Maar zij wijzen dan naar de toegenomen maïscultuur als "de oorzaak" van de vossenplaag. Het is dus de schuld van de boer! De vossenplaag heeft nu al dergelijke vorm aangenomen dat de vos zelfs de bewoonde kernen binnendringt om nieuwe slachtoffers te maken. De vos is geen roofdier, maar duidelijk een moorddier! Wanneer zullen de Groenen eerlijk willen toegeven dat de vos voor steeds meer problemen zorgt? Daarnaast komt de volksgezondheid in het gedrang. Rabiës of hondsdolheid kan een ware epidemie veroorzaken. De vossenlintworm is eveneens een reëel gevaar voor de volksgezondheid. Zedenles uit dit alles: Groen is schadelijk voor de natuur én voor uw gezondheid.