10 januari 2012

Gemeentelijke Holding

In de nasleep van het Dexia- debacle ziet de gemeente Stekene de waarde van zijn aandelen in de gemeentelijke holding dalen tot zo goed als niets. Stekene heeft 19.500 aandelen en deze staan geboekt voor 467.938,- euro. Tot en met het budget 2009 rekende men nog op een jaarlijks dividend van 50.000,- euro.

Alhoewel de budgettaire impact voor Stekene - gelukkig - beperkt is, vindt onze fractie niettemin dat Stekene zijn financiƫle belangen dient te verdedigen om het verlies tot een minimum te beperken.

Daarom stelde onze fractie op de gemeenteraad van 22 november voor om een advocaat aan te stellen, de rekeningen niet goed te keuren en geen kwijting te verlenen aan de bestuurders.

De meerderheid volgde ons standpunt in de zin dat de vertegenwoordiger van de gemeente zich zal onthouden bij stemming over de rekeningen en dus de bestuurders geen kwijting zal verlenen. De gemeenteraad besliste om geen advocaat aan te stellen, maar om in plaats daarvan juridisch advies te vragen bij de VVSG.

Het antwoord van de VVSG is inmiddels aangekomen en het is hetzelfde advies dat reeds eerder naar alle gemeenten verstuurd werd. Het komt erop neer dat juridische acties geen zin hebben en dat de gemeenten best gewoon de waarde van de aandelen afboeken. Dit lijkt ons wel een beetje kort door de bocht, temeer daar de bestuurders bij de kapitaalsverhoging van 2009 nog een dividend van 13% beloofden. Verdedigt de VVSG hier de belangen van de gemeenten?

01 januari 2012

Voor 2012 wensen wij...

Dat gij dit jaar,
voor rovers of schavuiten,
geen ramen of deuren hoeft te sluiten,
Dat gij langs pleinen, straten, stegen,
u zorgeloos en veilig kunt bewegen,
Dat gij bij eigen mensen en 
gelijkgezinden
de vreugde en de vrede 
voor het nieuwe jaar moogt vinden.