01 januari 2012

Voor 2012 wensen wij...

Dat gij dit jaar,
voor rovers of schavuiten,
geen ramen of deuren hoeft te sluiten,
Dat gij langs pleinen, straten, stegen,
u zorgeloos en veilig kunt bewegen,
Dat gij bij eigen mensen en 
gelijkgezinden
de vreugde en de vrede 
voor het nieuwe jaar moogt vinden.

Geen opmerkingen: