26 juli 2008

Biografie Karel Dillen

De Dr. Geert De Rijcker kring organiseert vaak interessante lezingen. Op 6 September is er een lezing door Pieter Jan Verstraete over Karel Dillen. Meer info hier.

11 juli viering 2008

Traditioneel onganiseerde de Dr. Geert De Rijcker kring een alternatieve 11 juli viering. Verslag vindt u op de webstek van de Geert De Rijcker kring: www.geertderijckerkring.org.

05 juli 2008

400 Gratis Leeuwenvlaggen uitgedeeld

Marktaktie VL Gratis Leeuwenvlaggen
De VL- campagne is zeker niet onopgemerkt voorbij gegaan aan de Stekense markt. Vele folders en zelfklevers werden aan de man gebracht. Meer dan 400 mensen kwamen hun gratis leeuwenvlag afhalen. Indien u alsnog een gratis leeuwenvlag wenst, kunt u met ons contact opnemen.